Säästösi

Seinät

Rakenteen vanha u-arvo: 0,00 Rakenteen uusi u-arvo: 0,00

Yläpohja

Rakenteen vanha u-arvo: 0,00 Rakenteen uusi u-arvo: 0,00

Kokonaissäästö:

0 € / vuosi
0 kWh / vuosi

Laskuri laskee säästöt U-arvojen erotuksen ja paikkakuntakohtaisen astepäiväluvun perusteella.

Säästöt ovat ainoastaan suuntaa antavia, koska laskentatapa ei ota huomioon muiden tekijöiden vaikutusta kokonaisuuteen (esimerkiksi ikkunat, ilmanvaihto, tiiviys, lämpökuormat, jne.).

Todelliset säästöt vaihtelevat kohteen ja vuoden sääolosuhteiden mukaan. Näistä syistä johtuen ISOVER ei voi ottaa vastuuta todellisista kustannussäästöistä verrattuna laskurin esittämiin säästöihin.

Haluan lisäeristää

Valitse nykyinen seinärakenne

Purueristetty

Purueristetty

#
Rakenteen kuvaus

Puurunkoinen ja purulla/kutterinlastulla eristetty runkorakenne on ollut käytössä tyypillisesti 1930-1950 luvuilla. Taloja kutsutaan yleisesti nimellä rintamamiestalo. Seinärakenteen paksuus on ollut tyypillisesti 100 tai 125mm. Runko on yleisesti ottaen laudoitettu molemmin puolin ja sisäpinnassa on käytetty joko pinkopahvia tai kuitulevyä. Ulkoverhous on yleensä ollut laudoitus tai verkon varaan tehty rappaus. Ulkoverhouksen takana ei ole yleisesti ottaen käytetty tuuletusrakoa.

mm

m2

Villaeristetty

Villaeristetty

#
Rakenteen kuvaus

Mineraalivillaa alettiin yleisimmin käyttää talojen eristemateriaalina 1950 luvun loppupuolella sen hyvän lämmöneristyskykynsä takia. Mineraalivilla on tänäkin päivänä talonrakentamisessa yleisimmin käytetty eristemateriaali. Rungon paksuus ja eristevahvuus vaihtelee 100-250mm:n välillä, riippuen talon rakentamisajankohdasta. Sisäverhouksena taloissa on yleisimmin käytetty joko lastulevyä tai kipsilevyä. Uudemmissa taloissa ilmatiiviys on hoidettu höyrynsulkukalvolla, ja vanhemmissa rakennuksissa mm. tervapaperilla. Tuulensuojana on yleisesti käytetty huokoista kuitulevyä, bituliittia, kipsilevyä tai tervapaperia. Ulkoverhouksen takana on pääosin aina ilmarako.

mm

m2

Hirsi

Hirsi

#
Rakenteen kuvaus

Hirsi on ollut tyypillinen talojen runkomateriaali 1800 -luvun lopulta aina 1940 -luvulle saakka. Runko on voitu verhota ulkoapäin lautaverhouksella ja sisäpuolelta pinkopahvilla tai kuitulevyllä. Hirsi on myös tyypillinen kesämökeissä käytetty runkomateriaali.

mm

m2

Siporex

Siporex

#
Rakenteen kuvaus

Siporex eli kevytbetoni/kaasubetoni on Suomessa 1930 -luvulla kehitetty teollinen kivimateriaali, jotka on käytetty rakentamisessa niin runko, väliseinä, välipohja kuin yläpohjarakenteena. Siporex on Suomen eniten käytetty kivirakenteisten pientalojen runkomateriaali. Siporexin käyttö pientalojen runkomateriaalina yleistyi 1970 -luvulla.

mm

m2

Kevytsoraharkko

Kevytsoraharkko

#
Rakenteen kuvaus

Eristetyjä Leca® -harkkoja ja kevytsoraharkkoja on käytetty kivitaloissa runkomateriaalina 1980 -luvulta saakka. Ennen tätä käytetyt harkot olivat eristämättömiä ja niiden käyttökohteet on olleet yleisimmin kylmillään ja puolilämpimänä olevat rakennukset. Harkkojen eristeenä on yleisesti ollut valkoinen EPS -eriste (styrox, solupolystyreeni). Uudemmissa kevytsoraharkkorakenteissa eristeenä on käytetty PU -eristettä (polyuretaani).

mm

m2

Valitse nykyinen yläpohjarakenne

Ristikkoyläpohja

Ristikkoyläpohja

#
Rakenteen kuvaus

Kattoristikoita (kattotuoli) on alettu käyttämään yläpohjan kantavana rakenteena yleisimmin 1950 -luvun lopulla. Perinteisesti ristikot tehtiin työmaalla ns. pitkästä puutavarasta ja niiden laatu on saattanut vaihdella tekijän mukaan hyvinkin paljon. Nykyisin käytettäviä NR -ristikoita (Naulalevy ristikko) alettiin käyttämään 1970 -luvulla kun niiden valmistustekniikka saatiin kehitettyä ja teollistettua. Eristeenä yläpohjissa käytettiin alun perin sahanpurua ja kutterinlastua, joka muuttui 1960 -luvulla mineraalivillaksi. Mineraalivillat olivat alun perin rullaeristeitä ja muuttuivat levyeristeeksi 1970 -luvun loppupuolella. 1980 -luvulta lähtien on eristeenä käytetty yleisesti myös mineraalivillasta tai selluloosasta valmistettua puhallusvillaa.

(m2)

Nykyinen eristys

mm mm
mm

Kurkihirsi

Kurkihirsi

#
Rakenteen kuvaus

Vanhoissa rakennuksissa joissa on ollut avoin yläpohja käytettiin usein kantavana rakenteena ns. kurkihirttä. Eli talon keskilinjalla kulki kantava palkki, joka on kannatettu talon päädyistä sekä muutamasta pisteestä talon keskeltä. Vesikatetta varten asennettiin kattopalkit, jotka yläpäästään tukeutuvat kurkihirteen ja alaosastaan ulkoseinälinjaan. Eristeenä on käytetty olkia, turvetta, hiekkaa, sahanpurua tms..

(m2)

Nykyinen eristys

mm mm
mm

ISOVER lisäenergialaskuri
Isover energialaskurin suunnittelu ja toteutus e21 Solutions Oy