Hero Image
ISOVER-eristeillä on pieni hiilijalanjälki
Vastuullisuus
2 minutes min

Hiilijalanjälki

Kierrätyslasista valmistettu ISOVER on ekologinen valinta

Rakennusmateriaalin oikealla valinnalla on suuri merkitys rakennuksen hiilijalanjälkeen. ISOVER-eriste on järkevä valinta rakennukselle, mutta myös ympäristölle. Lasivillan valmistukseen käytetyistä raaka-aineista kierrätyslasia on jopa 70 % ja ISOVER onkin Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. ISOVERilla on tutkitusti  myös pieni hiilijalanjälki. Kierrätysmateriaalin käytön lisäksi hiilijalanjälkeä pienentävät uusiutuvan energian sekä biokaasun käyttö  tuotannossa ja sekä puristepakkaukset, jotka vähentävät muovijätettä ja liikennepäästöjä. 

 

Mistä pieni hiilijalanjälki syntyy?

  • Tuotteet valmistetaan pääosin kierrätyslasista. Kierrätyslasin osuus tuotteessa on n. 70%.
  • Tuotteet valmistetaan päästövapaalla sähköllä. Lasin sulatus ja tuotteen kypsennys kuluttavat energiaa eristeen tuotannossa, mutta tästä ei synny suoria CO2 päästöjä.
  • Tuotteet pakataan puristepakkauksiin, jolloin tuote puristuu yhteen neljäsosaan vapaasta tilavuudestaan. Tämä vähentää pakkausjätettä ja tuo huomattavia säästöjä kuljettamisessa ja varastokäsittelyssä, jopa nelinkertainen hyöty tuotteisiin, jotka eivät puristu (XPS, EPS, PF).
  • Tuotteet valmistetaan Suomessa, mikä lyhentää kaikkia kuljetusmatkoja.
  • Tuotteet ovat resurssitehokkaita eli pienemmällä painolla saadaan sama eristyskyky.

Hiilipäästöjä vertaillaan ympäristöselosteiden avulla

  • Rakennusmateriaalien hiilijalanjälkiä vertaillaan ympäristöselosteiden avulla.
  • Ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia ja kertovat läpinäkyvästi, luotettavasti ja vertailukelpoisesti tuotteen ympäristövaikutuksista koko elinkaaren ajalta.
  • Käytännössä ympäristöselosteet kertovat, kuinka paljon hiilidioksidia tuotteiden valmistuksessa, kuljetuksissa ja elinkaaren lopun prosessissa syntyy ja tätä kautta rakennuksiin sitoutuu.

Ympäristöselosteet eli EPD:t

ISOVER-eristeille on elinkaariarvioinnin tuloksena saatu tuotekohtaiset ympäristöselosteet (EPD, Environmental Product Declaration). Nämä puolueettoman kolmannen osapuolen hyväksymät selosteet ovat ainoa kansainvälisiin standardeihin perustuva menetelmä rakennustuotteiden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointiin.

Suosituimpien eristetuotteidemme kohdalla on tehty elinkaariselvitys tuotteiden koko elinkaaren ajalta (kehdosta hautaan, eng. cradle-to-grave). ISOVERin ympäristöseloste perustuu EN 15804 ja ISO 14025 mukaiseen elinkaariarviointiin. Ympäristöseloste listaa tuotteen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta ja on puolueettoman kolmannen osapuolen verifioima. Voimassaolevat ISOVER-tuotteiden EPD:t voit ladata epd-norge.no -sivuilta. Ne löytyvät myös sivuiltamme löytyvän dokumenttihaun kautta. 

Tiesitkö, että..
Kotimainen ISOVER

ISOVER-eristeet on valmistettu ja kehitetty Suomessa, joten ne sopivat suomalaisiin oloihin. Eristeet valmistetaan Hyvinkäällä ja Forssassa, ja ISOVER onkin näiden kaupunkien suurimpia työnantajia. Valitsemalla kotimaisen Avainlippu-tuotteen edistät samalla suomalaista työtä!