Hero Image
Kosteudenhallinta
Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta

Rakenteiden kosteusturvallisuus

Ilmatiiviys suojaa rakenteita paitsi haitallisilta ilmavuodoilta, myös kosteudelta.

 

Kosteus ei ole hyväksi rakenteelle

Hyvä ilmatiiviys on tärkeää energiatehokkuuden ja rakenteen kosteusteknisen toiminnan varmistamiseksi. Puurunkoisissa rakenteissa rungon ulkopuolisella tuulensuojaeristeellä estetään kosteuden tiivistyminen rankarakenteeseen, mutta ilmatiiveydestä on silti huolehdittava höyrynsululla, jotta ilmavirran mukanaan tuomaa kosteutta ei pääsisi rakenteeseen.

Puurunkoisten ulkoseinien ilmatiiviyteen ja kylmäsillattomuuteen pystytään helposti vaikuttamaan sisäpuolisella ristikoolauksella tai asennuskerroksella, jonka alla höyrynsulkukalvo pysyy ehjänä, ja rungon ulkopuolisella tuulensuojaeristeellä, jolla puolestaan katkastaan tehokkaasti kylmäsillat ja saadaan ulkovaipasta tuulenpitävä sekä tiivis. Kivirunkoisissa seinissä ei tarvita erillistä höyrynsulkukalvoa, mutta eristeen ja kosteusteknisen toimivuuden kannalta rakenteen ilmatiiviys on tärkeää, jotta seinä on suojattu haitallisilta ilmavirroilta ja kosteuskuormilta.

 

Ennen vanhaan kaikki oli paremmin?

Ennen vanhaan ilma vaihtui talossa nopeasti, kun tulisijoja käytettiin jatkuvasti. Korvausilmaa tarvittiin paljon, ja sitä tulikin huonosti tiivistetyistä rakenteista. Kosteuskuormitus ei kuitenkaan ollut yhtä suurta sisätiloissa kuin tänä päivänä, sillä sauna- ja peseytymistilat sijaitsivat ulkorakennuksessa.  

Tämän päivän rakennuksissa vaatimukset ovat toisin. Pyykit pestään ja kuivataan sisällä, suihkussa käydään päivittäin ja sisäilman lämpötilakin tulisi olla optimaalinen sekä kesällä, että talvella. Tämä aiheuttaa vaatimuksia myös rakenteelle, sillä talvella huoneen kosteus pyrkii siirtymään ulospäin kuivempaan tilaan ja kesällä liike on toisin päin, kun asuntoja viilennetään. 

Remontoiva pariskunta istuu ikkunaa vasten, ulkona sataa.
Tuulensuoja, ilmansulku, höyrynsulku, hygrokalvo?

Alla löydät lyhyet määritelmät kyseisille materiaaleille: 

  • Tuulensuoja estää haitalliset ilmavirtaukset rakenteen ulkopinnan läpi.
  • Ilmansulku estää haitalliset ilmavirtaukset rakenteen sisäpinnan läpi.
  • Höyrynsulku estää huoneilman kosteuden pääsemisen rakenteeseen.
  • Hygrokalvo on “älykäs” höyrynsulkukalvo, jonka vesihöyryläpäisevyys muuttuu ilman suhteellisen kosteuden mukaisesti. Kuivissa olosuhteissa se toimii tiiviinä höyrynsulkukalvona, mutta kosteissa olosuhteissa se pystyy läpäisemään vesihöyryä myös huoneilman suuntaan.
  • Höyrynsulkumateriaalit toimivat aina myös ilmansulkuna, mutta ilmansulku ei välttämättä ole riittävän tiivis höyrynsulkumateriaaliksi.

Huom! Ilmatiiviyttä parannettaessa, tulee huomioida myös korvausilman saanti.

Mineraalivilla ja korjausrakentaminen

Mineraalivilla, kuten lasi- tai kivivilla, ei sido itseensä kosteutta ja on hyvin vesihöyryä läpäisevä. Tästä syystä mm. ISOVER Facade -tuulensuojaeristettä voidaan käyttää ulkopuolisena lisäeristyksenä oli sitten rakennuksen sisäpinnassa mitä ilman- tai höyrynsulkumateriaalia tahansa.

Suunnittelun sekä toteutuksen yksinkertaiset nyrkkisäännöt kosteusturvalliselle ulkovaipparakenteelle
  • Rakenteessa käytettävä lämmöneristemateriaali ei ole oleellisin peruste sisäpinnan ilman-/höyrynsulkumateriaalin valinnalle vaan ensisijaisen tärkeää on varmistaa, että rakenteen sisäpinnan vesihöyrynvastus on vähintään viisinkertainen tuulensuojaan verraten.

  • Valitse rakenteelle hyvin vesihöyryä läpäisevä, mutta tuulitiivis tuulensuojamateriaali. Lämpöä eristävä tuulensuoja antaa rakenteelle toimintavarmuutta.

  • Valitse rakenteen sisäpintaan tiivis kerros estämään haitalliset ilma- ja kosteusvirtaukset. Nämä ominaisuudet yhdistyvät höyrynsulkukalvoissa. 

  • Ilman- ja höyrynsulkumateriaalit sekä tuulensuoja tulee aina asentaa tiiviisti. Ilman- ja höyrynsulkukerroksen saumat tiivistetään esimerkiksi teippaamalla, samoin tuulensuoja mikäli mahdollista.

  • Mikäli rakenteessa käytetään ISOVER Facade -tuulensuojaa, voidaan sisäpinnassa käyttää kaikkia markkinoilla olevia ilman- ja höyrynsulkumateriaaleja.

ISOVER Facade -tuulensuojalevyn pintaa

Miten märkää ilma on?

Ilman suhteellinen kosteus tarkoittaa ilman sisältämän vesihöyrymäärän suhdetta kyllästystilassa (RH 100 %) olevan ilman sisältämään vesihöyrymäärään. Mitä lämpimämpää ilma on, sitä enemmän se voi sisältää vesihöyryä kyllästystilassa. Esimerkiksi 20°C sisäilma voi sisältää noin 17 g/m³ kosteutta. Jos sisäilman suhteellinen kosteus on 50 %, sisäilmassa on noin 8,5 g/m³ kosteutta. Tämä tarkoittaa, että 10 m² ja 2,5 m korkean huoneen ilma sisältää noin 210 g kosteutta.

Kun ilman lämpötila on -10°C, se voi sisältää kosteutta ainoastaan 2 g/m³. Mikäli lämmin ja kosteutta sisältävä sisäilma pääsee kylmiin rakenteisiin, ylimääräinen kosteus tiivistyy rakenteisiin (esimerkiksi edellä 8,5 g/m³ - 2 g/m³ = 6,5 g/m³).

 

Turvaa rakennuksesi kosteudelta

Katso alta video ISOVER Vario höyrynsulku -järjestelmän tarjoamasta turvallisesta ratkaisusta kosteudelta suojaamiseen!

Katso, miten Vario-kalvo suojaa rakennuksen kosteudelta