Hero Image
Suojaa rakennuksesi kosteudelta
Kosteudenhallinta

Suojaa rakennuksesi kosteudelta

Kosteuden torjuminen on tärkeimpiä perusteita rakennusten ilmatiiviyden parantamiselle. Sisäilma on lähes poikkeuksetta ulkoilmaa kosteampaa, johtuen asumisesta ja elämisestä syntyvistä kosteuskuormista. Mikäli kostea ja lämmin sisäilma kulkeutuu rakojen ja halkeamien kautta rakenteiden kylmempiin osiin, ilman sisältämä vesihöyry voi tiivistyä vedeksi. Tällainen kosteuden tiivistyminen muodostaa ihanteellisen elinympäristön homeille ja muille sienille.

Näin suojaat rakennusta kosteudelta:

  • Varmista, että rakennusvaippa on ilmatiivis.

Jos se ei ole, kosteus pääsee hallitsemattomasti kulkeutumaan rakenteiden läpi. Se on yhtä vahingollista niin massiivisille kuin kevyillekin rakenteille. 

  • Ilmatiiviin kerroksen tulee olla rakenteen lämpimämmällä sisäpuolella.

Muuten lämpöä eristävä materiaali kastuu ja johtaa mahdollisiin vaurioihin. 

  • Älä päästä eristeitä kastumaan.

Eristeen kostuminen voi heikentää sen ominaisuuksia, jolloin sen eristyskyky saattaa olla vain noin kuudennes vastaavaan kuivaan eristeeseen verrattuna. Kun lämmöneristyskyky heikentyy, rakenteet voivat päästä kostumaan vieläkin enemmän ja vakavaakin vahinkoa pääsee syntymään. Ilmatiivis, vuodoton rakennusvaippa estää tätä tapahtumasta, jolloin rakenteet ja eristeet ovat pitkäikäisiä.

  • Varmista, että rakennuksen ulkopinnat ovat tuulenpitäviä ja sisäpinnat ilmatiiviitä.

Erityisen tärkeää tämä on kevyt- ja puurakenteissa rakennuksissa.

  • Muovikalvot toimivat höyrynsulkuna ja ovat ilmatiiviitä.

Ilmansulkupaperi ja tasoitteet ovat ilmatiiviitä materiaaleja.

  • Tuuleta oikein! 

Hallitun koneellisen ilmanvaihdon lisäksi sisäilmaa voidaan tuulettaa avaamalla ikkunat ja ovet. Parhaiten tämä onnistuu "täystuuletuksen“ avulla, jolloin ikkunat ja ovet avataan täysin auki muutaman kerran päivän aikana. Näin kostea sisäilma korvautuu runsashappisella ulkoilmalla.

  • Rakenna ja remontoi huolellisesti. 

Paras mahdollinen energiatehokkuus ja tehokas ilmanvaihto edellyttävät huolellisen suunnittelun lisäksi ammattitaitoista toteutusta ja tinkimätöntä laadunvalvontaa. On hyvin tärkeää jaksottaa eri tehtävät niin, ettei huolellisesti asennettu ilmatiivis kerros vahingoitu myöhemmissä työvaiheissa.

Nainen istumassa ikkunalaudalla käyttämässä kannettavaa tietokonetta.

"Hengittävä" talo?

"Hengittävän rakennuksen“ myytti elää vahvana. Rakennusfysiikka ja käytännön kokemus ovat kuitenkin osoittaneet tämän harhaluulon vakavat seuraukset. Normaali ilmanvaihto talon läpinäkymättömien rakenteiden - seinien, lattioiden ja katon - läpi ei yksinkertaisesti pysty takaamaan riittävää raittiin ilman saantia, joten huoneiden ilmanvaihdosta tulee huolehtia koneellisesti. Kosteustasapaino saavutetaan yleensä rakennuksen sisävaipan ensimmäisten 5-10 millimetrin matkalla. Näin käy erityisen selvästi käytettäessä rappauslaastia, kipsilevyjä ja puuverhousta, mikä selittääkin näiden materiaalien pitkäaikaisen suosion rakennusten sisätiloissa

 

Ilmatiiviiden materiaalien vaatimukset

​Kylmien ja kuivien kuukausien aikana kosteus pyrkii kulkeutumaan ulos rakenteiden liitoskohdista ja halkeamista. Päästyään kylmempään tilaan kosteus tiivistyy talon rakenteisiin ja altistaa kosteusvaurioille. Nykypäivänä taloja viilennetään myös tehokkaasti, jolloin sama reaktio tapahtuu kesäaikaan, mutta päin vastoin. Nämä kosteuden vaihtelut vaativat enemmän myös höyrynsululta.Kylmillä alueilla (kuten Suomi) ilmatiivis kerros sijoitetaan rakenteen lämpimälle sisäpuolelle. Tällöin materiaalien tulee estää kosteuden siirtymistä rakenteeseen. ISOVER Vario KM Duplex UV -höyrynsulkukalvo sopeutuu vallitseviin sääolosuhteisiin.

Yleisimmät rakenteissa käytetyt materiaalit, muovikalvot, ilmansulkupaperi ja tasoitteet, ovat ilmatiiviitä. Näiden materiaalien tulee olla yhteensopivia keskenään ja tuotteet tulee valita siten, että ne toimivat hyvin yhdessä. Erityisen tärkeää tämä on katossa käytettävien kalvojen ja teippien kohdalla. UV- ja kosteudensietokyky ovat tärkeitä ominaisuuksia, kuten myös repäisylujuus. ISOVER Vario -tuoteperheeseen kuuluvat yhtenäiset kalvot, teipit ja läpiviennit, joilla saat turvallisen ja ilmatiiviin kosteussuojan rakennukseesi.