Hero Image
Vastuullisuus Saint-Gobain Finland Oy:ssä
Vastuullisuus

Vastuullisuus ja turvallisuus

ISOVERille tärkeitä asioita ovat turvallisuus, toimintamme ympäristövaikutusten minimointi ja energiatehokkuus.
Vastuullisuus Saint-Gobain Finland Oy:ssä

Autamme rakentamaan erinomaisia elinympäristöjä ja parantamaan ihmisten elämänlaatua.

Olemme sitoutuneet kehittämään kestävän kevytrakentamisen uusimpia ratkaisuja ja haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään liiketoiminnassaan tunnistamalla heidän tarpeensa ja tarjoamalla niihin sopivia ratkaisuja. Meille tärkeitä asioita ovat turvallisuus, toimintamme ympäristövaikutusten minimointi ja energiatehokkuus. 

Pyrimme rakentamaan avointa vuoropuhelua toimipisteidemme lähellä toimivien organisaatioiden ja lähialueen asukkaiden kanssa. Meillä on töissä osaavia ja työhönsä sitoutuneita ihmisiä. Tärkeä osa vastuullista toimintaamme on työntekijöiden ammatillisen kehityksen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen. Työturvallisuusjohtamisemme on sertifioitua ja sen tavoitteena on saavuttaa nolla-tapaturmataso tapaturmia ennaltaehkäisemällä.  

Saint-Gobain Finland on myös merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Saint-Gobain on jäsenenä lukuisissa eri aloitteissa ja järjestöissä, sekä kansainvälisesti että paikallisesti. Suomessa kuulumme muun muassa Green Building Councilin hallitukseen. Johtavassa asemassa olevana toimijana Saint-Gobain näyttää esimerkkiä muille alan yrityksille ja pitää vastuullista toimintaa kunnia-asiana.

Turvallisuus ja toiminnan kehittäminen ovat ISOVERille keskeisiä asioita.
Sosiaalinen vastuu ja turvallisuus

Tiedostamme vastuumme sidosryhmiämme kohtaan ja arvostamme yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa. Olemme sitoutuneet rakentamaan avointa vuoropuhelua toimipisteiden lähellä toimivien organisaatioiden ja lähialueen asukkaiden kanssa. 

Turvallisuus ja toiminnan kehittäminen ovat meille keskeisiä asioita. Turvallisuusjohtamisemme on sertifioitua, ja tavoitteenamme on muun muassa saavuttaa nolla-tapaturmataso tapaturmia ennaltaehkäisemällä.
 
Korkealaatuisten ratkaisujen ja palvelun avulla pyrimme vastaamaan asiakkaidemme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Myös laatujärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001-sertifikaatilla, joka tukee toimintamme jatkuvaa kehittämistä. Kiinnitämme huomiota myös tuoteturvallisuuteen ja vastuulliseen viestintään.
 
Osana sosiaalista vastuutamme panostamme myös henkilöstöjohtamiseen. Konsernimme arvoihin ja henkilöstöpolitiikkaan voit tutustua täällä.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu on yksi vastuullisuuden osa-alueista. Ympäristövaikutusten hallintajärjestelmämme on sertifioitu ISO 14001-standardin mukaan. 
   
Tehokas lämmöneristys säästää luonnonvaroja, sekä luontoa tulevia sukupolvia varten vähentämällä rakennuksen energian kulutusta ja tätä kautta syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Myös tuotantoprosessin aiheuttamat tuotantoriskit ja -kuormitukset pyritään minimoimaan. Ympäristövaikutukset on otettu huomioon tuotteiden raaka-ainevalinnoissa, tuotekehityksessä, valmistuksessa, kuljetuksissa, asentamisessa ja asumis- sekä uudelleenkäytössä. Ympäristön tilaa seurataan ja mitataan aktiivisesti.

 

Pääraaka-aineena kierrätyslasi

Kierrätyslasi on ollut tuotteiden pääraaka-aine jo vuodesta 1983 lähtien. Saint-Gobain Finland Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. Lasivillan valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista keskimäärin 80 % on kierrätyslasia.

 

Energia

Energiaa käytetään raaka-aineiden sulattamiseen, kuidutukseen ja sideaineen kypsytykseen. Energian käyttöä on tehostettu uusimalla laitteistoa sekä parantamalla tuotantotehokkuutta tehtailla.

Lämmitysenergian tuottaminen kuluttaa luonnonvaroja ja saastuttaa ympäristöä. Lämpöeristeen valmistukseen tarvittava energiamäärä säästetään nopeasti rakennuksen lämmitysenergian tarpeen vähentyessä. Jos lämpöeristeet olisivat kaksi kertaa nykyistä paksumpina kerroksina, luontoa säästyisi ja lämmityskustannukset putoaisivat huomattavasti. Säästö olisi merkittävä myös kansantaloudellisesti.

Tuotantolaitoksilla tutkitaan jatkuvasti mahdollisuuksia siirtyä käyttämää uusiutuvia tai puhtaampia energiamuotoja. Hyvinkäällä siirryttiin vuonna 2009 käyttämään maakaasua trukkien polttoaineena.  Maakaasun avulla trukkien päästöt pienenevät ja niiden pienempi melutaso parantaa käyttömukavuutta. Forssassa korvattiin 2010 osa tehtaan käyttämästä nestekaasusta biokaasulla. Biokaasu on uusiutuva energiamuoto, jonka avulla pienennetään tehtaan ympäristövaikutuksia mm. CO2-päästöjen muodossa.

 

Jätteet

Toimipisteissä syntyvän jätteen määrää seurataan kuukausittain ja tavoitteena on kaatopaikalle menevän jätteen määrän minimoiminen. Tärkeä osan tämän tavoitteen onnistumisessa on jätteiden lajittelulla. Tehokkaan lajittelun avulla mahdollisimman suuri osa syntyvästä jätteestä voidaan kierrättää tai jatkojalostaa energiaksi.

 

Veden käyttö

Tuotteiden valmistuksessa vettä tarvitaan pääasiassa sideaineen laimentamiseen, laitteiden ja prosessin jäähdytykseen sekä kaasu-, että prosessipesuihin. Prosessivesi puhdistetaan tehtaiden omissa puhdistuslaitoksissa ja käytetään uudelleen, joten tuotteiden valmistus ei aiheuta kuormitusta vesistöihin tai vesienpuhdistuslaitoksille.

 

Päästöt ilmaan ja maaperään

Tehtaiden toiminnasta aiheutuvia päästöjä pyritään minimoimaan käyttämällä EU:n määrittelemää parasta mahdollista tekniikkaa (BAT). Tämä tarkoittaa sitä että kaikki piippuun johdettavat kaasut pestään ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Piippukaasuista suoritetaan mittauksia vuosittain riippumattoman tahon toimesta ja mittaustulokset toimitetaan ympäristöviranomaisille.

Maaperän likaavien päästöjen riskiä on pienennetty vähentämällä tehtailla varastoitavien kemikaalien määrää. Tämän toiminnan ansiosta Turvatekniikan Keskus (TUKES) alensi vuonna 2009 Hyvinkään tehtaan kemikaaliriskiluokitusta. Kaikki tehtailla tapahtuva kemikaalien varastointi ja käsittely tapahtuu suoja-altaiden päällä, mikä estää vähäistenkin kemikaalimäärien pääsyn maaperää. Tehdasalueiden pohjaveden laatua tarkkaillaan vuosittain ja mittausraportit toimitetaan ympäristöviranomaisille.

 

Pakkaus ja kuljetukset

Pakkaamisessa hyödynnetään pakkaustekniikkaa, joka mahdollistaa tuotteen puristamisen noin yhteen neljäsosaan eristeen alkuperäisestä tilavuudesta. Tämä vähentää kuljetuskaluston tarvetta ja kuljetuksista aiheutuvaa ympäristörasitusta. Tehokas pakkaustekniikka vähentää myös pakkausmateriaalin ja kuljetuslavojen tarvetta. Käytettävät pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä ja poltettavia.

Eurima piktogrammit

Mineraalivillatuotteiden pakkauksissa on selkeät asennus-/käsittelysuositukset Euroopan eristevalmistajien yhdistyksen, Euriman kuvakkeiden avulla. 

Pääset näkemään tästä kaikki piktogrammit ja niiden selitteet monella eri kielellä.