Hero Image
Lisäeristäminen FAQ
Hyvinvointi

FAQ – Lisäeristäminen

Lisäeristämällä parannat asumisen viihtyvyyttä sekä pienennät energian kulutusta. Lisäeristys on yksinkertainen tapa toteuttaa energiatehokkuuden parantaminen esimerkiksi julkisivujen tai yläpohjien korjauksissa. Olemme koonneet tälle sivuille yleisimpiä lisäeristystä koskevia kysymyksiä.

Jos rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan lupaa edellyttämättömän suunnitelmallisen korjauksen tai ylläpidon yhteydessä, voidaan näiden toimenpiteiden vaikutus ottaa huomioon myöhemmin tehtävän luvanvaraisen korjaustyön yhteydessä. Muun korjauksen yhteydessä tehty lisäeristäminen maksaa itsensä nopeasti takaisin, joten se on kannattavaa, vaikka kyseessä ei olisikaan lupaa edellyttävä korjaustyö.

Korjausrakentaminen kannattaa aina aloittaa varmistamalla sekä vanhan että uuden rakenteen lämpö- ja kosteustekninen toimivuus sekä rakenteiden kuormitukset ennen varsinaisten korjaustöiden aloittamista, jotta lopputuloksena olisi viihtyisä ja ennen kaikkea terve talo.

Mihin lisäeristys?

Mikä osa talosta kannattaa lisäeristää - seinät, yläpohja vai alapohja? Pitääkö koko talo lisäeristää vai riittääkö vain yhden rakennuksen osan lisäeristys?

 

Yläpohjan lisäeristys

Suurin lämpöhäviö tapahtuu yläpohjan kautta, joten jo yläpohjan lisäeristys auttaa merkittävästi. Lisäeristystä harkitsessa kannattaakin ensisijaisesti selvittää yläpohjan tilanne. Helppo tapa lisäeristää yläpohja, on käyttää ISOVER Insulsafe -puhallusvillaa. Se voidaan puhaltaa jo olemassa olevan eristyksen päälle, koska ISOVER-eristeet läpäisevät hyvin vesihöyryä. Vanha eriste pääsee lämpimämpään tilaan ja samalla se pääsee kuivumaan hyvin vesihöyryä läpäisevän uuden eristekerroksen ansiosta parantaen eristyskykyään.

ISOVER Insulsafe -puhallusvilla on painumaton ja palamaton eriste ja oikein asennettuna säilyttää eristyskykynsä kymmeniä vuosia. Helpoin tapa lisäeristää on tilata paikalle ISOVERin sertifioitu puhaltaja. Pienissä kohteissa suosittelemme puhalluskoneen vuokraamista ja puhallustyön suorittamista itse.

 

Seinän ulkopuolinen lisäeristys

Suosittelemme aina ulkopuolista lisäeristämistä, sillä se on kosteusturvallinen tapa lisäeristää seinärakenne. Mikäli vanha eriste (esim. puru) on hyvässä kunnossa, se voidaan jättää seinään. Tässä asennustavassa vanha rakenne jää lämpimään tilaan, joten se pääsee myös kuivumaan ja samalla parantaa eristävyyttään. Lisäeristys on helpoin tehdä ulkoverhousta uusiessa ja tämä mahdollisuus kannattaa aina ottaa huomioon ulkoverhousremontin yhteydessä.

ISOVER Facade on yhdistetty tuulensuoja ja lämmöneriste. Eriste katkaisee samalla haitalliset kylmäsillat, eikä pienennä huonetilaa.

 

Seinän sisäpuolinen lisäeristys

Sisäpuolisessa lisäeristyksessä vanha rakenne jää viileämpiin olosuhteisiin ja samalla rakenteen suhteellinen kosteus kasvaa. Tästä syystä ulkopuolinen lisäeristys on turvallisempi tapa lisäeristää seinärakenne. Aina tämä ei ole mahdollista, vaan lisäeristys täytyy tehdä sisäpuolelta. Sisäpuolelle lisättävä eriste ei saa olla liian paksu ja sen pitää toimia ilmansulkuna sekä diffuusiota pidättävänä kerroksena.

ISOVER Vario InLiner on yhdistetty eristelevy ja höyrynsulku. Se takaa seinärakenteen ilmatiiviyden ja toimii talvella höyrynsulkuna. Jos rakennus jätetään talveksi lämmittämättä tai sitä jäähdytetään kesällä, eristelevyyn kiinnitetty älykäs Vario Xtra -kalvo päästää kosteuden kulkeutumaan rakenteen läpi haittaa aiheuttamatta.

 

Alapohjan lisäristys

Energiatehokkuuden kannalta alapohjan lisäeristämisellä ei välttämättä saada yhtä suuria hyötyjä kuin yläpohjan tai seinien lisäeristämisellä. Asumisviihtyvyyteen alapohjan lisäeristyksellä saattaa olla suurikin vaikutus. Kylmä lattia tuntuu epämukavalta jalkojen alla ja aiheuttaa vedon tunnetta.

FAQ - Lisäeristäminen

Kysymyksiä lisäeristämisestä.

Selaa alla kysymyksiä liittyen lisäeristämiseen.

 

 

Tarvitseeko vanha puuverhoilu purkaa ennen villoitusta?

Tarkoitus olisi lisäeristää talo ISOVER Facade:lla. Onko vanha maalattu puuverhoilu purettava pois ennen villoittamista? 

Kysymys: Tarvitseeko vanha ulkoverhous purkaa ennen eristeen asentamista?

Omistan vanhan purueristeisen talon ja tarkoitus olisi lisäeristää se ISOVER Facade:lla. Onko vanha maalattu puuverhoilu purettava pois ennen villoittamista? Jos, niin miksi? Vanha puuverhoilu on suoraan kiinni vinolaudoituksessa. Se on tehty pystyyn ponttilaudasta ja saumojen päälle on naulattu rimat.

 

ISOVER vastaa

Perussääntönä rakenteiden suunnittelussa on, että materiaalien vesihöyrytiiviyden tulisi harveta sisältä ulospäin mentäessä. Näin mahdollisen kosteuden kulku rakenteessa ulospäin onnistuu ilman esteitä. Kosteus pyrkii kulkeutumaan rakenteessa aina suuremmasta kosteudesta pienempään päin eli käytännössä lähes aina lämpimästä kylmään suuntaan. Lämmin sisäilma pystyy sitomaan itseensä huomattavasti enemmän kosteutta kuin kylmä ulkoilma etenkin talviaikaan. Kun lämpimän sisäilman sisältämä kosteus pyrkii siirtymään rakenteessa ulospäin, se kasvattaa rakenteen sisällä olevaa kosteuspitoisuutta jos rakenne ei pysty siirtämään sitä vähintään samaa vauhtia ulospäin. Tämä estyy, jos rakenteessa on vesihöyrynvastukseltaan tiiviimpi pinta, kuten tässä tapauksessa todennäköisesti useaan kertaan maalattu vanha ulkovuoraus. Poistamalla vanha verhoilu ei seinän paksuuskaan kasva yhtä paljon, kuin jos vanha laudoitus jätettäisiin paikoilleen.

 

Vanhan puutalon lisäeristäminen

Miten 40-luvulla rakennettu talo kannattaa lisäeristää?

Kysymys: sopiiko ISOVER FACADE vanhan puutalon lisäeristykseen?

Kyseessä on 40-luvulla rakennettu talo ja aikomukseni on lisäeristää taloa ulkopuolelta. Runko on 100 mm hirsi ja ulkopuolella on kimpopahvi, koolaus sekä paneeli. Kysymykseni on, että otanko paneelit ja koolauksen pois ja jätän pahvin seinään, jonka päälle laittaisin ISOVER FACADE:a, koolauksen ja paneelin. Teenkö oikein?

 

ISOVER vastaa

Helppoa ratkaisua ja niin sanottua oikotietä onneen ei valitettavasti ole. Eli mikäli haluatte onton seinän "kuminasta" eroon, tulee runkotila täyttää eristevillalla. Mikäli mahdollista, suosittelemme seinän levytyksen purkamista seinän toiselta puolelta, eristeen (esimerkiksi ISOVER STANDARD) asentamista runkotolppien väliin ja seinän uudelleen levytystä.

Jos vielä mahdollista on asentaa seiniin tuplalevytys, parantaa sekin ääneneristävyyttä roimasti. Yleensä myös väliseinien liitäntäkohta kattoon on puutteellisesti eristetty. Seinän yläjuoksu on yleensä kiinni katon harvalaudoituksessa, ja tämä höyrynsulun ja väliseinän yläjuoksun välinen tila tulisi myös täyttää eristevillalla, jotta ääni ei pääse sitä kautta viereiseen huoneeseen. Myös sähkörasiat ja muut läpimenot on hyvä kitata, jotta nekin reitit saadaan tukittua. Levyjen saumaus normaalisti ja reuna-alueiden kittaus ympäröiviin rakenteisiin viimeistelee lopputuloksen.

 

Kylmän varaston muuttaminen lämpimäksi

Haluan muuttaa kylmän varaston noin 10-asteiseksi sähköpatterilla lämmitettäväksi varastoksi.

Kysymys: Miten varaston seinät kannattaa eristää?

Haluan muuttaa kylmän varaston noin 10-asteiseksi sähköpatterilla lämmitettäväksi varastoksi. Tällä hetkellä varastossa on kolme lautaseinää ja yksi seinä on eristetty kipsilevypinnalla kylmää autotallia vasten. En tiedä tarkemmin miten autotallin seinän eristys on vuonna 1984 tehty. Miten nämä erityyppiset seinät tulisi huomioida eristyksessä?

 

ISOVER vastaa

Varaston seinien eristykseksi riittää U-arvo 0,40 W/m2K, mikä tarkoittaa, että lämmöneristettä (esim. tuote ISOVER STANDARD) on laitettava vähintään 100 mm paksuudelta. Normaalisti lämmöneriste laitetaan puukoolausten väliin, niin että ulkopuolella on jokin tuulensuojamateriaali ja sisäpuolella on höyrynsulkukalvo ja sisäverhouslevy.

 

Höyrynsulkumuovi yläpohjassa

Tarvitseeko yläpohjan lisäeristyksessä käyttää höyrynsulkumuovia?

Kysymys: Pitääkö käyttää höyrynsulkumuovia, kun yläpohjaa lisäeristetään?

 

ISOVER vastaa

Yleensä, jos kyse on nimenomaan lisälämmöneristämisestä, jonkinlainen ilmansulkukerros rakenteessa on jo olemassa. Toimiiko tämä kerros riittävänä höyrynsulkuna vallitseville olosuhteille, on nähtävissä olemassa olevien rakenteiden kunnosta. Jos rakenteet ovat pysyneet kuivina olemassa olevalla ilmansulkurakenteella, ei vanhan rakenteen päälle (eli ulkopuolelle) tehtävä lisälämmöneriste (puhallusvilla tai levyvilla) huononna sen kosteusteknistä toimintaa - päinvastoin. Vanha alle jäävä rakenne jää lämpimämpään tilaan, jolloin sen suhteellinen kosteus pienenee ja myös sen lämmöneristävyys paranee.

 

 

Tummuneet villat

Joskus näkyy mustuneita eristevilloja, kun purkaa rakenteita. Eristeet olivat kuivat. Mistä on kysymys, ja pitääkö kyseessä olevat eristeet poistaa?

Kysymys: Miksi eristeet mustuvat?

Joskus näkyy sieltä täältä mustuneita eristevilloja, kun purkaa rakenteita. Viimeksi saunan rempan yhteydessä oli pinnalta mustuneita eristeitä. Eristeet olivat kuivat. Mistä on kysymys, ja pitääkö kyseessä olevat eristeet poistaa? Minä laitoin tilalle uudet eristeet.

 

ISOVER vastaa

Mustuminen johtuu siitä, että ilma on päässyt kulkemaan eristeiden lävitse, ja ilman mukana kulkevat lika ja pöly ovat tarttuneet kiinni eristeisiin ja tummentaneet niitä. Eriste on toiminut suodattimen tavoin. Ilman kulkeutuminen eristetilasta sisätiloihin on syytä estää, jotta energiaa ei kulu turhaan ja rakenteiden sekä ilmanvaihdon toimivuus varmistetaan. Rakennuksen painesuhteet on tarkistettava ja korjattava kuntoon. Rakenteen sisäpinnan korjaaminen ilmatiiviiksi estää tällaisen ilmiön yhdessä hyvin toteutetun ilmanvaihdon kanssa. Vanhoissa rakennuksissa kuvaamasi villojen tummuminen on erittäin yleistä, koska ilmanvaihto ei toimi hallitusti ja rakenteet ovat hataria. Eristeitä ei välttämättä tarvitse poistaa. Tarkempia tutkimuksia voi olla tarpeen teettää, mikäli rakenteessa on havaittu kosteutta tai kosteusvaurioihin viittaavia merkkejä. Jos villat vaihtaa uusiin, myös uudet eristeet saattavat tummua ajan kanssa, jos muita korjaustoimenpiteitä ei tehdä.

 

Ilmarako lisäeristeen ja seinän väliin

Tarvitseeko vinolaudoituksen ja ISOVER Facaden väliin jättää tuuletusrakoa?

Kysymys: Jätetäänkö vinolaudoituksen ja tuulensuojalevyn väliin tuuletusrakoa?

Eikö vinolaudoituksen ja ISOVER Facaden väliin tarvitse jättää tuuletusrakoa vanhaa puuseinää ulkoapäin lisäeristettäessä? Onko edellämainittu tuote hengittävä?

 

ISOVER vastaa

Vinolaudoituksen ja ISOVER Facaden väliin ei saa jättää mitään ilmarakoa. Tämä heikentäisi oleellisesti rakenteen lämmöneristyskykyä. Vinolaudoituksen lautojen välissä on yleensä rakoja, jotka olisi hyvä tukkia ylä- ja alapäästään ennen uuden eristelevyn kiinnittämistä esim. sullomalla niihin pehmeää villaa. Tämä estää ilman virtaukset eristeen takana ja eriste toimii, kuten sen kuuluukin. Tuote on vesihöyryä läpäisevä ja kaipaamasi ilmarako eli tuuletusväli tulee ISOVER Facaden ja uuden ulkoverhouspaneelin väliin.

 

Purueristeisen talon lisäeristys

Mikä olisi paras tapa lisäeristää purueristeinen talo?

Kysymys: Mikä on paras tapa lisäeristää purueristeinen talo?

Omistan vanhan purueristeisen talon ja tarkoitus olisi lisäeristää sitä. Mikä olisi paras tapa lisäeristää seinää? Vanha puuverhoilu on suoraan kiinni vinolaudoituksessa. Se on tehty pystyyn ponttilaudasta ja saumojen päälle on naulattu rimat.

 

ISOVER vastaa

Kosteusteknisesti suositeltava tapa on lisäeristää seinää ulkoapäin, koska silloin vanha rakenne jää lämpimämmälle puolelle. Näin ollen riski kosteuden tiivistymisestä vanhaan rakenteeseen pienenee huomattavasti. Suosittelen purkamaan seinää ulkoapäin vinolaudoitukseen asti, jonka jälkeen lisäeristeeksi soveltuu erinomaisesti ISOVER Facade. Tuotetta on saatavilla aina 100 mm asti ja sen asentaminen on helppoa ISOVER asennustarvikkeiden avulla. Tämän villatuulensuojan päälle voit asentaa koolauslaudan, jonka jälkeen voit asentaa haluamasi julkisivuratkaisun.

 

Yläpohjan lisäeristys ja tervapaperi

Miten 1960-luvulla rakennetun talon yläpohja kannattaa lisäeristää ja tuleeko vanha tervapaperi poistaa?

Kysymys: Miten tuulettuva yläpohja kannattaa lisäeristää?

1960-luvulla rakennetun yksikerroksisen talon yläpohja ja vintti on puurakenteinen, tuulettuva sekä matala. Vintillä oleva vanha eristevilla (noin 150 mm paksu) on peitetty tervapaperilla. Miten tämä kannattaisi lisäeristää ja onko vanha tervapaperi syytä poistaa vanhan villan päältä? Mikä olisi sopiva tuote tähän?

 

ISOVER vastaa

Lisäeristäminen voidaan tehdä ylöspäin siten, että vanha tervapaperi poistetaan eristevillan päältä. Lisäeristys voidaan tehdä ISOVER PREMIUM 33 -tuotteella, jolla on tavanomaista parempi lämmöneristävyys. Se on yleisesti rautakaupoista saatavilla. Kosteuden tiivistyminen estetään siis poistamalla vanha tiiviimpi kerros villojen välistä ja huolehtimalla siitä, että eristeen yläpuolinen tila tuulettuu riittävästi. Vaihtoehtoisesti eristys voidaan toteuttaa myös ISOVER InsulSafe Puhallusvillalla. Puhallusvillaa käytettäessä tulee muistaa asentaa räystäsalueille tuulenohjaimet, jotta tuuli ei pääse tuivertamaan eristeisiin ja jotta eriste toimii parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tässä ohjeita ristikkopohjaisen yläpohjan eristeiden vaihtoon:

 

Vanhan eristeen poisto, uusi eristys tilalle:

Vanha rakenne:

  • Ruoteet ja vesikate aluskatteineen
  • Reuna-alueilla kattokannattajien välissä tuulenohjain
  • Tuuletettu ilmatila
  • Kattokannattajat/ristikkorakenne
     

Uusi rakenne:

Näin toteutat ratkaisut:

Tarkista vanha yläpohja ja eriste. Poista tarvittaessa vanha huonokuntoinen eristys (yleensä puru). Rakenteiden kunto on myös hyvä kartoittaa ja tarvittaessa uusia vahingoittuneet/vaurioituneet rakenneosat.

Kartoita käytettävissä oleva tila lisäeristämistä varten ja asenna räystäisiin ISOVER Tuulenohjaimet. Puhallusvillaurakoitsijaa varten tulee tuulenohjaimet olla asianmukaisesti asennettuna, jotta puhallustyö voidaan suorittaa oikein ja laadukas lopputulos saavutetaan. Yleisesti lisäeristyksen paksuus on noin 200-400 mm puhallus- tai levyvillaa.

Pura vanhat rakenteet yläpohjasta, poislukien kattokannattajat ja ristikkorakenne. Sisäverhouslevyn ja 22x100mm koolauksen alle kattokannattajia/ristikkorakenteita vasten asennetaan yhdistetty lämmöneriste ja höyrynsulku ISOVER AluLiner ja saumat teipataan alumiiniteipillä. ISOVER AluLiner kiinnitetään naulauslevyjen tai rimotuksen avulla.

Pintamateriaalien ja koolauksen asentamisen jälkeen asennetaan ISOVER puhallusvilla tai vaihtoehtoisesti kattokannattajien/ristikkorakenteen väliin asennetaan ISOVER PREMIUM 33 levyeriste, jonka päälle voidaan asentaa ISOVER InsulSafe puhallusvilla. Eristepaksuutta tällä kerroksella on rakenteesta ja tilasta riippuen 200-500mm.
 


Katso myös täältä esimerkkiratkaisu pientalon ristikkorakenteisen yläpohjan eristämisestä!

Kastepiste rakenteessa

Mihin kohtaan kastepiste muodostuu rakenteessa?

Kysymys: Mihin kohtaan kastepiste muodostuu rakenteessa?

Jos asennan rintamamiestaloni ulkoseinään 50 mm tuulensuojavillan lisäeristeeksi, mihin kohtaan rakennetta kastepiste muodostuu? Onko ajattelemani rakenne turvallinen toteuttaa? Talon runkorakenne sisältä ulos on seuraavanlainen: huokoinen kuitulevy, laudoitus, tervapaperi, runko ja purueriste 100 mm, tervapaperi, vinolauta. Nykyisen ulkoverhouksen (vaakapaneeli) olen ajatellut poistaa.

 

ISOVER vastaa

Kastepiste on termi, joka kuvaa ilman suhteellista kosteutta 100% eli tilannetta, jossa ilma ei kykene sitomaan itseensä enempää kosteutta. Tällöin ylimääräinen kosteus tiivistyy eli kondensoituu ympäröiville pinnoille. Jos kastepiste sijaitsee rakenteen sisällä, se tarkoittaa, että rakenne kastuu. Näin ei kuulu tietenkään olla ja rakenteet on perinteisesti Suomessa pyritty rakentamaan siten, että vesihöyryn läpäisykyvyltään eli diffuusiovastukseltaan tiiviimmät materiaalit sijaitsevat rakenteen sisäpuolella ja harvemmat eli läpäisevämmät ulkopuolella – rakenne siis ”harvenee” ulospäin.

Koska Suomen sääolot ja ihmisten elämisen sisäilmaan tuottama kosteuslisä aiheuttavat sen, että erittäin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta kosteus pyrkii siirtymään diffuusiolla sisältä ulospäin, voidaan tällaisella ulospäin harvenevalla rakenteella taata, että kosteus pääsee aina poistumaan ulommista rakennekerroksista nopeammin, kuin uutta tulee sisältä tilalle. Tämä tarkoittaa, että kastepistettä ei rakenteeseen synny ja se pysyy kuivana.

ISOVERin suosittelema ratkaisu on käyttää ISOVER Facade -levyä lisäeristeenä. Levy on, kuten muutkin ISOVER-eristeet, diffuusioavoin huokoinen mineraalivillatuote, joka päästää rakenteesta tulevan kosteuden esteettä lävitseen tuuletusrakoon ja edelleen ulkoilmaan. Tämä on kosteusteknisesti turvallinen tapa lisäeristää. Samalla lisätään rakenteen tuulitiiviyttä ja saadaan katkaistua runkorakenteen kylmäsillat. Seinien sisäpintojen lämpötila nousee ja aikaisemmin kylmien pintojen aiheuttama ilman liike eli ”vetoisuus” vähenee. Laskennallisesti, eli U-arvojen valossa, rakenteen lämpöhukka lähes puolittuu, mutta tosiasiassa säästö voi olla vielä suurempi, kun sisällä ei tarvitse pitää kylmää hohkaavien seinäpintojen takia ylilämpöä. Jokainen aste, joka huonelämpöä voidaan pudottaa, alentaa lämmityskustannuksia noin 5 % lisää. Voit laskea säästösi Energiansäästölaskurilla!