AP2101 Ryömintätilaan rajoittuva puurakenteinen alapohja