Ikkunoiden, ovien ja rakennusosien tiivistäminen ja tilkitseminen