Loivissa yläpohjissa eristeenä käytetään usein puristuslujia eristeitä, joiden päälle on asennettu vedeneriste (yleisimmin bitumikermi). Katoilla, joissa eristeen seassa kulkee runsaasti talotekniikkaa, eristeenä käytetään usein Leca® soraa. Vuonna 2010 tiukentuneiden U-arvo vaatimusten takia myös kevytsorakatoilla joudutaan usein käyttämään lisäeristeenä esim. mineraalivillalevyjä, jotta kattojen paksuudet pysyisivät kohtuullisina.
 
Kattokorjauksen tullessa kyseeseen, on usein kyse vedeneristeen rikkoutumisesta tai pinnalla olevan vedeneristeen tulosta elinkaarensa päähän. Vuototapauksissa joudutaankin usein arvioimaan mahdollista eristeiden vaihtoa tai vastaavasti uuden vedeneristepinnan asennuksen yheydessä mahdollisen lisäeristyksen asentamista vanhan/toimivan rakenteen päälle, jotta kattorakenteesta saataisiin eristävämpi ja tätä kautta rakennuksesta energiatehokkaampi.

Puhallusvilla asennetaan usein ontelolaatan tai vastaavan massiivisen betonilaatan päälle, jolloin höyrynsulkuna usein toimii bitumikermi tai rakenne saattaa olla kokonaan vailla varsinaista höyrynsulkua. Lisäeristys on näissä tapauksissa turvallisinta ja helpointa suorittaa diffuusioavoimella (vesihöyryä läpäisevällä) puhallusvillalla tai tarvittaessa voidaan käyttää myös levyvillaa.