Ympäristöään kylmempää ilmaa sisältävät kanavat eristetään kondensoitumisen estämiseksi ja samalla varmistetaan sisällön pysyminen oikean lämpöisenä. Lisäksi eristys parantaa energiatehokkuutta, koska ilman jäähdyttäminen on kallista.