Puurakenteiden palomitoituksessa tulee noudattaa standardia SFS-EN 1995-1-2 + AC; Eurokoodi 5, Puurakenteiden suunnittelu. Suomessa on voimassa lisäksi kansallinen ohje RIL 205-2-2009. 
 
Puurakenteiden palomitoituksessa tulee noudattaa standardia SFS-EN 1995-1-2 + AC; Eurokoodi 5, Puurakenteiden suunnittelu. Suomessa on voimassa lisäksi kansallinen ohje RIL 205-2-2009. ISOVER on teettänyt useita palokokeita eri tutkimuslaitoksissa eri puolilla Eurooppaa. Tutkimusraportissa SP Report 2014:21 ISOVER ULTIMATE – Parameters for fire design according to Eurocode 5 on lyhyt yhteenveto, jossa on esitetty eri palokokeiden ja niiden perusteella tehtyjen laskelmien mukaan määritetyt oikeat parametrit, miten ISOVER ULTIMATE tuotteita voidaan käyttää Eurocode 5 mukaisesti. Lausunto sisältää kaavat, joiden mukaan palosuojaus voidaan mitoittaa ULTIMATE tuotetta käyttäen eri ratkaisuihin. 

ISOVER on tilannut asiantuntijalausunnon, joka esittää, millä laskentamenetelmillä ja ehdoilla ULTIMATE eristettä voidaan käyttää puurakenteiden palomitoitukseen Eurokoodi 5:n palomitoitusosan ja sen kansallisen liitteen yhteydessä. Lausunnossa esitetty pätee myös RIL 205-2-2009 Puurakenteiden suunnitteluohje Eurokoodi EN 1995-1-2 ohjeeseen sellaisenaan. Asiantuntijalausunnon lähteenä on käytetty mm. raporttia SP 2014:21 ja sen liitteitä. 

Lataa tästä käyttöösi "U Frame Protect - Puurakenteiden palosuojaus" -esite.