Hero Image
ISOVER Ääneneristäminen
Ääniympäristö ja akustiikka
Hyvinvointi

Ääneneristäminen

Ääneneristyksen toteutus

ISOVER-eristeet antavat hyvän ääneneristävyyden. Toteuta rakenne huolellisesti, koska äänet kuuluvat helposti saumojen ja äänisiltojen kautta.

ISOVER-eristeet antavat hyvän ääneneristävyyden

Huomioi nämä asuinrakennuksen ääneneristystä toteuttaessa

  • Ääneneristävyyden toteuttamiseksi tulee rakenteiden olla ehdottoman tiiviitä. Rako tai aukko tilojen välillä heikentää aina ääneneristystä.
  • llmanvaihtokanavissa asuntojen välillä tarvitaan äänenvaimentimet.
  • Patteriverkostossa tarvitaan asuntojen välillä joustavat putkenosat tai joustavat patteriventtiilit, jottei ääni kulje pattereiden kautta tilasta toiseen
  • Jos etsit valmiita rakenneratkaisuja hyvään väliseinien ääneneristämiseen, löydät tehokkaasti ääntäeristäviä rakenteita Pientalon väliseinät -sivulta.
  • FAQ-osiosta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen ääneneristykseen.
ISOVER-eristeet ja ääneneristys

ISOVER-eristeet antavat hyvän ääneneristävyyden erityisesti kaksinkertaisessa rakenteessa. Tällainen saadaan kahdesta yksinkertaisen rakenteen tapaan toimivasta massiivisesta seinämästä (esim. kaksi laattaa tai kipsilevyä) ja niiden väliin sijoitettavasta hyvin ääntä absorboivasta materiaalista, kuten ISOVER-mineraalivilla.

Seinien ja välipohjien ilmavälin täyttämiseen sopivimmat tuotteet ovat kevyet ISOVER-rakennuseristeet kuten esimerkiksi ISOVER ACOUSTIC. Jos ääneneristyksen lisäksi tarvitaan lämmöneristyskykyä, kuten ulkoseinissä, valitaan tuotteeksi esim. ISOVER PREMIUM 33. Nämä tuotteet ovat pehmeitä, joustavia ja helposti kokoonpuristuvia.

Tyypillisesti voi ilmaääneneristävyyttä parantaa 5-6 dB täyttämällä seinäpuoliskojen välisen ilmatilan pehmeällä mineraalivillalla. Paras lopputulos saavutetaan, kun koko ilmatila täytetään. Ylitäyttäminen ei ole tarpeen ja se voi jopa heikentää lopputulosta.

ISOVER-eristeet ja ääneneristys

Täytä ilmavälit pehmeällä mineraalivillalla

Ilmavälin täyttäminen pehmeällä mineraalivillalla (kuten ISOVER ACOUSTIC) alentaa rakenteen resonanssitaajuutta ja parantaa näin ilmaääneneristävyyttä.

Ei äänisiltaa kerrosten välille

Kaikki kiinteät ja jäykät liitokset kaksikerrosrakenteen kerrosten välillä heikentävät rakenteen ääneneristävyyttä. Tämän takia kaksoisrunko toimii ääniteknisesti yksinkertaista runkoa paremmin. Vastaavasti peltiranka on puurankaa parempi johtuen puurangan suuremmasta jäykkyydestä.

Tiivistä saumat hyvin

Saumojen tiivistykset on tehtävä huolellisesti, koska raot ja vuotokohdat heikentävät ääneneristävyyttä. Jopa pieni muutaman millimetrin halkeama voi aiheuttaa usean desibelin heikennyksen ääneneristävyyteen.

Suunnittele ja toteuta liitokset huolellisesti

Rakennusosien väliset liitokset on suunniteltava ja toteutettava erittäin huolellisesti niin, ettei ääni pääse kulkemaan sivuavia rakenteita pitkin. Sivutiesiirtymän hallinta korostuukin sitä enemmän, mitä kovemmat vaatimukset asetetaan ääneneristävyydelle. Hyvän ja huonon liitoksen ero saattaa olla jopa yli 10 dB.

Askelääneneristävyyden vaatimustaso määritellään Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1. Askelääneneristävyyttä kuvataan askeläänitasoluvulla L`n,w. 

Askeläänieristävyyden vaatimustaso

53 dB

Suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistojen välillä

63 dB

Uloskäytävästä asuinhuoneistoon vaatimus (enintään)