Hero Image
Paloeristäminen ISOVER-tuotteilla

Paloeristäminen

Palamattomilla eristeillä parannat rakenteiden turvallisuutta

ISOVER-rakennuseristeet ovat palamatonta mineraalivillaa. Ne kuuluvat pääosin parhaisiin A1 ja A2-s1, d0 -europaloluokkiin, eli toteutat niillä turvalliset ja varmat paloeristysratkaisut. Kun eristät ISOVER-eristeellä, edistät rakennuksen turvallisuutta.

Palamattomat ISOVER-eristeet
  • Pinnoittamattomat ja lasikuituhuovalla pinnoitetut ISOVER-mineraalivillaeristeet kuuluvat parhaisiin paloluokkiin A1 ja A2-s1, d0.

  • Tuotteet ja ratkaisut tulisijojen, ilmastointikanavien, muurattujen savuhormien ja teräspiippujen palosuojaukseen

  • Paloturvallisuuden lisäksi saavutat hyvän lämmön- ja ääneneristyksen

 

Tarkemmat paloeristys- ja palotekniset ominaisuudet selviävät tuoteselosteista ja suoritustasoilmoituksista. 

 

Palamattomilla eristeillä parannat rakenteiden paloturvallisuutta

​Palotekniset rakenteet ovat rakennekirjaston rakenteita, joille ilmoitettu tai arvioitu kantavan tai osastoivan rakenteen paloluokka (REI tai EI), jotka arvot on saatu kirjallisuuden ja julkisuudessa olevien tietojen perusteella tai ne on mitattu. 

ISOVER-mineraalivillaeristys edistää rakennuksessa henkilöturvallisuutta ja rakenteiden paloturvallisuutta. Rakennustarvikkeet jaetaan europaloluokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen, leviämiseen sekä savun tuottoon. Koemenetelminä ja luokituksessa käytetään EN-standardeja. Styrofoam-tuotteet ovat suulakepuristettua polystyreeniä ja Styrofoam kuuluu paloluokkaan F (palokäyttäytymistä ei määritetty).

Rakennusten paloturvallisuus ja Suomen Rakentamismääräyskokoelma

Rakennusten paloturvallisuutta ja ohjausta käsitellään tarkemmin Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa (E-sarja). Rakentamismääräyskokoelmaa julkaisee ja ylläpitää Ympäristöministeriö.

Rakennuksen ja muun rakennuskohteen olennaisista vaatimuksista on voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa tai muutoin on erikseen säädetty tai määrätty. Paloturvallisuuden kannalta tämä erityisesti tarkoittaa, että

1. Rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan

Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa. Rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset kuvataan seuraavilla merkinnöillä:
R kantavuus 
E tiiviys 
I eristävyys

Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Näin muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka.

2. Palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua

Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan. Osastoivien ja osastoa osiin jakavien rakennusosien luokkavaatimukset on esitetty Rakentamismääräyskokoelman osassa E1, taulukossa 7.2.1.

3. Palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa

4. Rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin

5. Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon.

Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen näiden määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja.

Suunnittelun perusteet, käytetyt mallit ja saadut tulokset on esitettävä rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Puurakenteiden paloeristys

Puurakenteiden palomitoituksessa tulee noudattaa standardia SFS-EN 1995-1-2 + AC; Eurokoodi 5, Puurakenteiden suunnittelu. Suomessa on voimassa lisäksi kansallinen ohje RIL 205-2-2009. 

ISOVER on teettänyt useita palokokeita eri tutkimuslaitoksissa eri puolilla Eurooppaa. Tutkimusraportissa SP Report 2014:21 ISOVER ULTIMATE – Parameters for fire design according to Eurocode 5 on lyhyt yhteenveto, jossa on esitetty eri palokokeiden ja niiden perusteella tehtyjen laskelmien mukaan määritetyt oikeat parametrit, miten ISOVER ULTIMATE tuotteita voidaan käyttää Eurocode 5 mukaisesti. Lausunto sisältää kaavat, joiden mukaan palosuojaus voidaan mitoittaa ULTIMATE tuotetta käyttäen eri ratkaisuihin. 

ISOVER on tilannut asiantuntijalausunnon, joka esittää, millä laskentamenetelmillä ja ehdoilla ULTIMATE eristettä voidaan käyttää puurakenteiden palomitoitukseen Eurokoodi 5:n palomitoitusosan ja sen kansallisen liitteen yhteydessä. Lausunnossa esitetty pätee myös RIL 205-2-2009 Puurakenteiden suunnitteluohje Eurokoodi EN 1995-1-2 ohjeeseen sellaisenaan. Asiantuntijalausunnon lähteenä on käytetty mm. raporttia SP 2014:21 ja sen liitteitä. 

 

Lataa alta käyttöösi U Frame Protect - Puurakenteiden palosuojaus -esite.