Hero Image
ISOVER ja ilmatiivis rakentaminen
Hyvinvointi

Ilmatiivis rakentaminen

Jos rakennus ei ole ilmatiivis, lämpö karkaa harakoille ja huoneissa vetää. Lämmin ilma säilyy rakennuksen sisällä ja kylmä ilma sen ulkopuolella vain, jos rakenteet ovat kauttaaltaan ilmatiiviit. Vedottomuus parantaa asumisviihtyvyyttä ja rakennuksen energiatehokkuutta, mikä puolestaan vähentää lämmityskuluja. Ilmatiiviys suojaa rakennusta vaurioilta, säilyttää sen hyvässä kunnossa ja pidentää talon elinkaarta.

Miksi ilmatiiviys on tärkeää?
 • Vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen
 • Vuotokohdat synnyttävät epämiellyttävän vedon tunteen
 • Suojaa rakenteita haitallisilta ilmavuodoilta
Energiatehokkuus edellyttää ilmatiiviyttä
Energiatehokkuus edellyttää ilmatiiviyttä

Tehokkaalla lämmöneristämisellä voidaan rakennuksen vaipan kautta tapahtuvaa lämpöhäviötä vähentää jopa kymmenykseen perinteiseen taloon verrattuna. Koneellinen ilmanvaihto ja tehokas lämmöntalteenotto parantavat myös selkeästi energiatehokkuutta. Jotta ilmanvaihto toimisi energiatehokkaasti, edellyttää se ilmatiivistä ulkovaippaa, josta ei lähde hallitsemattomia ilmavuotoja halkeamien ja saumakohtien kautta. Ulkovaipan hallitsematon vuotoilmanvaihto saattaa vaikuttaa merkittävästi lämmitysenergian tarpeeseen. Pelkkä huono ilmatiiviys saattaa kasvattaa lämmitysenergiantarvetta jopa 30 kWh/m2. 

Vedon tunne syntyy rakenteiden vuotokohdista

Rakenteiden vuotokohdat, kuten halkeamat ja liitokset synnyttävät aina epämiellyttävän vedon tunteen. Jopa lämpötilaerot huoneen sisäilman ja lattian, seinien, katon ja ikkunoiden pintojen välillä voivat aiheuttaa vetoa ja ei-toivottua ilman liikettä – mitä pienemmät lämpötilaerot sisäilman ja pintalämpötilojen välillä ovat, sitä miellyttävämpää huoneessa on oleskella.

Ilmatiiviys suojaa rakennusta kosteudelta

Ilmavuodot voivat vahingoittaa talon rakenteita. Mikäli kostea ja lämmin sisäilma kulkeutuu rakojen ja halkeamien kautta rakenteiden kylmempiin osiin, ilman sisältämä vesihöyry voi tiivistyä vedeksi. Tällainen kosteuden tiivistyminen muodostaa otollisen elinympäristön homeille ja muille sienille. 

Omakotitalotyyppien lämmitystarpeet

Omakotitalotyyppien lämmitystarpeet

 • Vanha, huonosti eristetty talo: 150-200 kWh/m²a
 • Keskivertotalo: 100 kWh/m²a
 • Matalaenergiatalo talo: 50 kWh/m²a
 • Passiivitalo: 20-30 kWh/m²a

Pieni syy, suuri vaikutus

Talvikuukausina vain 1 mm:n  kokoisista raoista voi virrata jopa 360g/m² ilmaa rakenteisiin. VARIO-tuotteiden oikein ja huolellisesti tehdyllä asennuksella voidaan välttää mahdollinen vaurioiden syntyminen

Suojaa rakennuksesi kosteudelta

Kosteuden torjuminen on tärkeimpiä perusteita rakennusten ilmatiiviyden parantamiselle. Sisäilma on lähes poikkeuksetta ulkoilmaa kosteampaa, johtuen asumisesta ja elämisestä syntyvistä kosteuskuormista. Mikäli kostea ja lämmin sisäilma kulkeutuu rakojen ja halkeamien kautta rakenteiden kylmempiin osiin, ilman sisältämä vesihöyry voi tiivistyä vedeksi. Tällainen kosteuden tiivistyminen muodostaa ihanteellisen elinympäristön homeille ja muille sienille.

Näin suojaat rakennusta kosteudelta:

 • Varmista, että rakennusvaippa on ilmatiivis.

Jos se ei ole, kosteus pääsee hallitsemattomasti kulkeutumaan rakenteiden läpi. Se on yhtä vahingollista niin massiivisille kuin kevyillekin rakenteille. 

 • Ilmatiiviin kerroksen tulee olla rakenteen lämpimämmällä sisäpuolella.

Muuten lämpöä eristävä materiaali kastuu ja johtaa mahdollisiin vaurioihin. 

 • Älä päästä eristeitä kastumaan.

Eristeen kostuminen voi heikentää sen ominaisuuksia, jolloin sen eristyskyky saattaa olla vain noin kuudennes vastaavaan kuivaan eristeeseen verrattuna. Kun lämmöneristyskyky heikentyy, rakenteet voivat päästä kostumaan vieläkin enemmän ja vakavaakin vahinkoa pääsee syntymään. Ilmatiivis, vuodoton rakennusvaippa estää tätä tapahtumasta, jolloin rakenteet ja eristeet ovat pitkäikäisiä.

 • Varmista, että rakennuksen ulkopinnat ovat tuulenpitäviä ja sisäpinnat ilmatiiviitä.

Erityisen tärkeää tämä on kevyt- ja puurakenteissa rakennuksissa.

 • Muovikalvot toimivat höyrynsulkuna ja ovat ilmatiiviitä.

Ilmansulkupaperi ja tasoitteet ovat ilmatiiviitä materiaaleja.

 • Tuuleta oikein! 

Hallitun koneellisen ilmanvaihdon lisäksi sisäilmaa voidaan tuulettaa avaamalla ikkunat ja ovet. Parhaiten tämä onnistuu "täystuuletuksen“ avulla, jolloin ikkunat ja ovet avataan täysin auki muutaman kerran päivän aikana. Näin kostea sisäilma korvautuu runsashappisella ulkoilmalla.

 • Rakenna ja remontoi huolellisesti. 

Paras mahdollinen energiatehokkuus ja tehokas ilmanvaihto edellyttävät huolellisen suunnittelun lisäksi ammattitaitoista toteutusta ja tinkimätöntä laadunvalvontaa. On hyvin tärkeää jaksottaa eri tehtävät niin, ettei huolellisesti asennettu ilmatiivis kerros vahingoitu myöhemmissä työvaiheissa.

"Hengittävä" talo?

"Hengittävän rakennuksen“ myytti elää vahvana. Rakennusfysiikka ja käytännön kokemus ovat kuitenkin osoittaneet tämän harhaluulon vakavat seuraukset. Normaali ilmanvaihto talon läpinäkymättömien rakenteiden - seinien, lattioiden ja katon - läpi ei yksinkertaisesti pysty takaamaan riittävää raittiin ilman saantia, joten huoneiden ilmanvaihdosta tulee huolehtia koneellisesti. Kosteustasapaino saavutetaan yleensä rakennuksen sisävaipan ensimmäisten 5-10 millimetrin matkalla. Näin käy erityisen selvästi käytettäessä rappauslaastia, kipsilevyjä ja puuverhousta, mikä selittääkin näiden materiaalien pitkäaikaisen suosion rakennusten sisätiloissa.

Ilmatiiviiden materiaalien vaatimukset

​Kylmien ja kuivien kuukausien aikana kosteus pyrkii kulkeutumaan ulos rakenteiden liitoskohdista ja halkeamista. Päästyään kylmempään tilaan kosteus tiivistyy talon rakenteisiin ja altistaa kosteusvaurioille. Nykypäivänä taloja viilennetään myös tehokkaasti, jolloin sama reaktio tapahtuu kesäaikaan, mutta päin vastoin. Nämä kosteuden vaihtelut vaativat enemmän myös höyrynsululta.Kylmillä alueilla (kuten Suomi) ilmatiivis kerros sijoitetaan rakenteen lämpimälle sisäpuolelle. Tällöin materiaalien tulee estää kosteuden siirtymistä rakenteeseen. ISOVER Vario KM Duplex UV -höyrynsulkukalvo sopeutuu vallitseviin sääolosuhteisiin.

Yleisimmät rakenteissa käytetyt materiaalit, muovikalvot, ilmansulkupaperi ja tasoitteet, ovat ilmatiiviitä. Näiden materiaalien tulee olla yhteensopivia keskenään ja tuotteet tulee valita siten, että ne toimivat hyvin yhdessä. Erityisen tärkeää tämä on katossa käytettävien kalvojen ja teippien kohdalla. UV- ja kosteudensietokyky ovat tärkeitä ominaisuuksia, kuten myös repäisylujuus. ISOVER Vario -tuoteperheeseen kuuluvat yhtenäiset kalvot, teipit ja läpiviennit, joilla saat turvallisen ja ilmatiiviin kosteussuojan rakennukseesi.

ISOVER Facade -tuulensuojalevyllä päällystettyä pientalon julkisivua.

Kylmäsiltojen katkaisu on tärkeää

Katkaise kylmäsillat tuulensuojaeristeellä


Matalaenergiarakenteissa kylmäsiltojen vaikutus ja ilmatiiveys korostuvat, sillä lisääntyneestä eristemateriaalista ei ole vastaavaa hyötyä runkotolppien välissä.

Yhtenäinen ja ilmatiivis eristekerros rakennuksen vaipassa tuovat riittävän parannuksen matalaenergiatason saavuttamiseksi ja parantavat myös puurunkoisissa rakenteissa kosteusteknistä toimintaa jättäen itse rungon huomattavasti lämpimämpään tilaan.

ISOVER Facade -tuulensuojaeriste katkaisee tehokkaasti kylmäsillat ja tekee ulkovaipasta tuulenpitävän ja tiiviin kokonaisuuden. Kivirunkoisissa rakenteissa tuulensuojaeristeellä pienennetään myös huomattavasti vaipan lämpöhäviöitä, kun tuulensuojaeriste saadaan tiivistettyä saumoistaan teippaamalla ja eristekerros on koko vaipan osalla yhtenäinen.