Lämmöneristäminen

Lämmöneristäminen kannattaa

Rakentamismääräykset ovat muuttuneet U-arvovaatimusten osalta vuonna 2010 ja energiamääräysten osalta kesällä 2012, jolloin astui voimaan uusi ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta. Jatkossa määräykset tulevat muuttumaan taas lähemmäs nollaenergiarakentamista. Rakennusta suunniteltaessa kannattaakin harkita tämänhetkisiä määräyksiä energiatehokkaampia rakenteita. Rakenteiden lisäeristäminen myöhemmässä vaiheessa tulee kalliiksi ja vaatii usein esimerkiksi julkisivun purkamista.

Rakennuksen kokonaisenergiatehokkuutta suunniteltaessa kannattaa U-arvojen lisäksi ottaa huomioon muut energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi ilmatiiviys, lämmöntalteenotto, lämmitystapa ja oman energian tuotanto. Näiden suunnitelmien kautta varmistutaan parhaasta lopputuloksesta sekä mahdollistetaan tulevaisuudessa rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen esimerkiksi lisäämällä rakennukseen aurinkopaneelit.

 

Lämmöneristysvaatimukset

RakMK C3 mukaan, U-arvoina (W/m2K)

Lämpimän tilan ja ulkoilman välillä (+20 °C - -20 °C)

  Vaatimus Passiivitalo**
Seinä 0.17 0.10
Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0.09 0.06
Ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0.17 0.08
Maata vasten oleva rakennusosa 0.16 0.10*
Ikkuna, ovi 1.0 0.8

 

Lämpimän ja puolilämpimän tilan välillä (+20 °C - +5-17 °C)

  Vaatimus Passiivitalo**
Seinä 0.6 0.15
Välipohja 0.6 0.15
Ikkuna, ovi 2.8 1.0

 

Puolilämpimän tilan ja ulkoilman välillä ( +5-17 °C - -20 °C)

  Vaatimus Passiivitalo**
Seinä 0.26 0.15
Yläpohja ja ulkoilman rajoittuva alapohja 0.14 0.12
Maata vasten oleva rakennusosa 0.24 0.15*
Ikkuna, ovi 1.4 1.0

*Kiinnitä erityistä huomiota routaeristämiseen

**Ohjearvo passiivitalon suunnitteluun.

Eristämisen perussääntöjä

  • Sisäpuolisen vesihöyryntiiviyden tulee olla vähintään 5-kertainen ulkopintaan verrattuna (rakenteen tulee harveta ulospäin).
  • Mikäli höyrynsulku sijoitetaan rakenteen keskelle tulee höyrynsulun ulkopuolisen rakenteen olla vähintään 3 kertaa eristävämpi, kuin sisäpuolisen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys: Mitä eroa on lambdaluokituksilla eli lämmönjohtavuudella?

Mitkä ovat käytännön erot lambda-luokissa, esim. 33 ja 37 (eli lämmönjohtavuus arvoissa 0,033 W/mK ja 0,037 W/mK)?

 

Isover vastaa: Lambda-luokka kertoo kuinka hyvin lämmöneristetuote eristää. Mitä pienempi lambda-arvo, sitä parempi lämmöneriste. Ero lämmöneristyskyvyssä lambda-luokkien 33 ja 37 välillä on hieman yli 10 % luokan 33 hyväksi.