Referenssikohde
Passivitalo Hyvinkää

 

 

Valmistumisvuosi

Passiivitalo Hyvinkäää

Hyvinkäälle rakennettu passiivitalo on 1 ½ kerroksinen, puurunkoinen talopakettiratkaisu, joka toteutettiin precut-menetelmällä paikalla rakentaen. Kohteen talopakettiratkaisun toimittaja oli Herrala Talot.

 

Rakenteet

Rakenteiden hyvä lämmöneristys on passiivitalorakentamisen lähtökohta, jolla pienennetään lämpöhäviöitä ja sitä kautta tilojen lämmitykseen tarvittavan energian määrää. Pieni energiankulutus lähtee pienistä lämpöhäviöistä.

 

Ulkoseinärakenne

Rakennuksen ulkoseinä poikkeaa normaalista talopakettitoimituksesta siten, että runko on 50 mm paksumpi ja sen ulkopuolella on 80 mm yhtenäinen lämmöneriste ja tuulensuoja. Näillä muutoksilla rakenteen U-arvoksi saadaan 0,10 W/m2K.

Ulkoseinän puurungon paksuus on 223 mm ja välissä on lämmöneristeenä puurunkoihin kehitetty suorituskykyinen ja paloturvallinen pehmeä mineraalivillaeriste ISOVER KL-33. Rungon sisäpuolelle asennetaan ISOVER Vario höyrynsulku. Vario höyrynsulun älykkäästi toimiva kalvorakenne antaa rakenteelle enemmän kuivumisaikaa. Höyrynsulun sisäpuolelle tulee vaakakoolaus 48 mm ja lämmöneriste ISOVER KL-33. Sisäpuoli levytetään Gyproc GEK 13 mm kipsilevyllä.

Puurungon ulkopuolelle asennetaan kipsilevy Gyproc GTS 9 mm, jolla runko jäykistetään. Levyn ulkopuolelle tulee yhtenäinen lämmöneristys ISOVER RKL-31 80 mm, joka katkaisee puurungon ja välipohjarakenteen muodostamat kylmäsillat tehokkaasti. Puurungon ulkopuolinen lämmöneristys on erittäin tärkeätä passiivitaloissa. Ulkopuolisen eristeen ja puuverhouksen väli tuuletetaan ristiinkoolauksen avulla.

 

Kipsilevyjen asennusta puurunkoon.

Kipsilevyjen asennusta puurunkoon.

 

Yläpohjarakenne

Kohteessa on kahden tyyppistä yläpohjarakennetta. Vaakasuoran yläpohjarakenteen U-arvo on 0,06 W/m2K ja vinon 0,07 W/m2K.

Vaakasuorassa yläpohjassa koko eristys on tehty levyvillalla ISOVER KL-33, jonka kokonaispaksuus on 500 mm eli puoli metriä. Levyvillan alapuolella on yhtenäinen lämmöneristelevy ISOVER REK-31 25 mm, jolla saadaan katkaistua puuristikon kylmäsillat. Tuotteen alumiinipinta toimii saumat teipattuna samalla rakenteen ilman- ja höyrynsulkuna. Sen sisäpuolella on harva laudoitus k300 ja Gyproc GEK 13 mm kipsilevy.

Vinon yläpohjarakenteen palkkijako on 900 mm ja palkkien välissä eristeenä on ISOVER KL-33 450 mm ja sen yläpuolella tuulensuojavillana 50 mm ISOVER RKL-31. Myös vinon yläpohjarakenteen kattopalkkien sisäpuolella on yhtenäisenä lämmöneristeenä käytetty ISOVER REK-31 tuotetta, jolloin puupalkkien aiheuttama kylmäsilta saadaan katkaistua.


Alapohjarakenne

Kohteen alapohja on maanvastainen ja sen eristeenä on käytettä suulakepuristettua polystyreeniä (XPS) Styrofoam. Eristyksen paksuus on 300 mm ja lisäksi eristystä on kasvatettu 100 mm reuna-alueella. Rakenteen U-arvoksi tulee 0,10 W/m2K.

 

Routasuojausten asennusta.

Routasuojausten asennusta.

Ilmatiiviys

Rakenteiden ja liitosten ilmatiiviys toteutetaan ulkoseiniin rajoittuvien pintojen osalta ISOVER VARIO kalvon ja teippien sekä tarvittaessa kittausten ja puristusliitosten avulla. Yläpohjan osalta ilmatiiviys hoidetaan kuntoon ISOVER REK-31 tuotteen ja alumiiniteippauksilla. Huolellinen suunnittelu ja työ johtavat parhaaseen lopputulokseen.

 

ISOVER VARIO kalvoilla ja teipeillä ilmatiivistettyjä rakenteita.

ISOVER VARIO kalvoilla ja teipeillä ilmatiivistettyjä rakenteita.

 

Ilmanvuotoluku n50

Kohteen ilmatiiviys mitattiin 3.5.2010. Ilmatiiivys mitataan standardin SFS-EN 13829 mukaisesti painekoemenetelmällä 50 Pascalin paine-erossa. Mittaus suoritetaan ali- ja ylipaineessa ja tulos lasketaan näiden kahden kokeen keskiarvona. Kohteessa päästiin arvoon 0,58 1/h, kun vaatimus passiivitalolle tuolloin oli 0,6 1/h.

Nykyisin ilmanvuotoluku saadaan laskettua q50=n50/vaipan pinta-ala * tilavuus (m3/m2h).

 

Ikkunat ja ovet

Kohteen suunnitteluvaiheessa joitakin pieniä ikkunoita poistettiin verrattuna normaalin pakettitalon toimitukseen ja rakennettavan kohteen ikkunapinta-ala on 15 % kerrosalasta. Ikkunoiden aurinkosuojauksesta on huolehdittu etelässä terassin katoksella ja lännessä erillisillä ulkopuolisilla aurinkosuojausratkaisuilla. Itse ikkuna läpäisee kesäaikaan selvästi vähemmän auringon säteilyä kuin huonommin eristävä ikkuna, mikä jo lähtökohtaisesti estää sisäilman liiallista lämpenemistä. Aurinkosuojauksesta on kuitenkin syytä huolehtia ja tehokkaimmillaan se toteutetaan ulkopuolisena suojauksena. Ikkunoiden toimittajana on Pihla.

Pääsisäänkäynnin ulko-oven U-arvo on 0,6 W/m2K ja lasiaukollisten ovien 0,75 W/m2K. Ovet kohteeseen toimittaa Kaskipuu Oy.


Pihla Hybridi matalaenergiaikkuna

Pihla Hybridi on nelilasinen matalaenergiaikkuna, jonka ulkopuite on korkealaatuista komposiittia. Komposiittimateriaalin lämmöneristävyys on 400-kertainen verrattuna ulkopuitteissa tyypillisesti käytettyyn alumiiniin.

Pihlan käyttämän komposiitin lämpölaajenemiskerroin on sama kuin lasilla. Siitä työstetyn puitteen mittatarkkuus on korkea ja rakenne vahva, sillä komposiitti vastaa vetolujuudeltaan terästä. Puite on tunteeton kosteudelle. Kemiallisesti turvallisen materiaalin elinkaari on ekologinen verrattuna esimerkiksi alumiiniin.

Matalaenergiaikkunoissa kylmäsiltojen poistaminen on tärkeää. Eristeenä toimiva komposiittipuite säästää energiaa pienentäen osaltaan koko ikkunan lämmönläpäisykerrointa.

Pihla Hybridin U-arvo on 0,75 W/m2K tai pienempi lasivalinnasta riippuen. Pihla Hybridi saavuttaa nykyisiä ikkunoita selvästi paremmat U-arvot kaikissa kokoluokissa. Pihla Hybridi antaa myös hyvän suojan auringon lämpösäteilyä vastaan. Aurinkoenergian tehokkaan suodatuksen (aurinkoenergian kokonaisläpäisy 45%) ansiosta huonetilat pysyvät viileämpinä kesällä.

 

Ulkopuolen lämmoneristystä.

Ulkopuolen lämmöneristystä.

Ilmanvaihto ja poistoilman lämmöntalteenotto

Enervent Pandion eco EDE-CG ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaite huolehtii talon sisäilman laadusta, lämmöntalteenotosta sekä tuloilman viilennyksestä. Laitteen puhaltimet ovat ns. EC-tasavirtapuhaltimia, joitten sähköenergiankulutus on 40-50% pienempi kuin vastaavien vaihtovirtapuhaltimien.

Poistoilman lämmöntalteenotosta huolehtii tehokas pyörivä lämmönsiirrin, jolla päästään parhaaseen A-energialuokkaan (vuosihyötysuhde yli 70%).

Kun talossa on viilennystarvetta tuloilmavirtaan sijoitettu CG-viilennyspatteri käyttää kylmää maaliuosta viilentääkseen huoneisiin puhallettavan tuloilman. Tuloilman viilennykseen kuluu energiaa ainoastaan muutamia kymmeniä kWh eli pienen kiertovesipumpun kuluttaman sähköenergian verran. Viilennykseen tarvittavaa energiaa pienentää lisäksi iv-koneen älykäs automatiikka, joka hyödyntää kesähelteillä tehokkaan lämmönsiirtimen mahdollistamaa viileydentalteenottoa sekä kesäyöaikaista viileää ulkoilmaa.

Maaliuosta käytetään talvella esilämmittämään kylmää ulkoilmaa ennen lämmöntalteenottoa. Esilämmitykseen on erillinen lamellipatteri ulkoilmakanavassa.Kotona/poissa valintakytkimellä voidaan edelleen säästää energiaa pienentämällä ilmanvaihtoa ja laskemalla lämpötila-asetusta, silloin kun kukaan ei ole kotona.Takan sytyttämisen helpottamiseksi tiiviissä talossa voidaan käyttää takkakytkintä, joka ylipaineistaa huoneiston asetetuksi ajaksi ja näin varmistaa takalle riittävän palamisilman.

Automaattinen poistoilman kosteuden mittaus huolehtii ilmanvaihdon tehostustarpeesta kosteuskuormituksen aikana.Käyntitieto liesituulettimelta ja keskuspölynimurilta ohjaa ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmavirtojen suhdetta kompensoiden haitallisen alipaineisuuden muodostumisen.

Lämmitys

Myös passiivitalo tarvitsee lämmitysjärjestelmän, joka voi olla selvästi kevyemmin toteutettu, kuin kevyemmin eristetyn rakennuksen. Kohteen lämmitys toteutetaan suoralla sähköllä ja lämpö jaetaan huoneisiin sähköpattereilla. Lisäksi märkätilat on varustettu lattialämmityksellä. Lämmitysjärjestelmien toimittajana kohteessa on Ensto Oy.

 

Valaistus

Valaistuksen osalta käytetään liiketunnistimia niille soveltuvissa tiloissa, joita ovat esimerkiksi porraskäytävä, vaatehuoneet ja aulatilat. Ulkovalaistus hoidetaan hämäräkytkimien ja liiketunnistimien avulla. Valaistusjärjestelmien toimittajana ja yhtestyökumppanina on Ensto Oy.

 

Valmis talo sisäpihan puolelta.