Hero Image
Askeläänieristävyys
Ääniympäristö ja akustiikka
Hyvinvointi

Askelääneneristävyys

Näin voin parantaa askelääneneristävyyttä

 • Askelääneneristys paranee rakenteen painon kasvaessa noin 9 dB massan kaksinkertaistuessa
   
 • Rakenteen jäykkyydellä on vaikutusta: hyvin suuri jäykkyys on eduksi. Ohutta kiviaineista rakennetta voidaan parantaa äänen säteilyä vaimentavalla levyrakenteella
   
 • Eristystä voidaan parantaa kaksinkertaisella rakenteella eli kelluvalla lattialla, kaksinkertaisella erillispalkistolla tai joustavasti ripustetulla katolla

Käytännön ratkaisut askelääneneristävyyden parantamiseen

 • Massiivi- tai ontelolaattavälipohja, jonka päällä on erittäin joustava muovimatto
   
 • Kelluvat lattiarakenteet, joiden tulee olla täysin irti kaikista muista rakenteista ja talotekniikan asennuksista
   
 • Asennuslattiat (joissa joustavat väliosat), esimerkiksi Gyproc Debel Kerroslattiajärjestelmä
   
 • Alas lasketut katot
   
 • Askeläänieriste ISOVER FLO, joka antaa hyvän askelääneneristyksen lisäksi myös lämmöneristystä ja kuormituskestävyyttä.
Kuva rajattuna jalkoihin, kädet venyttäen varpaita kohti. Lattia on laminaattia ja henkilöllä on sisäpelikengät sekä urheiluhousut jalassa.
Kelluvan lattiarakenteen eristäminen

Ääneneristysmääräykset (RakMK C1) on täytettävissä useilla eri ratkaisuilla. ISOVER suosittelee kelluvia lattiaratkaisuja, joissa ontelo- tai massiivibetonilaatan päällä on joustava kerros (paksuus > 30 mm) ja kelluvana pintalaattana betonilaatta (h>70 mm), pumpattava tasoite (20-40 mm) tai levyrakenne (22-32 mm). Kelluva pintarakenne tulee irrottaa kaikista sivuavista rakenteista. Kelluviin lattiarakenteisiin joustavana kerroksena kannattaa käyttää ISOVER FLO -askeläänieristettä, joka on molemmilta puolilta lasihuovalla pinnoitettu eristevillalevy. Lattian pintamateriaalin voit valita vapaasti.

Ontelolaatan tai massiivibetonilaatan päällä voidaan myös käyttää parhaimpia muovimattoja ja tällä rakenteella täytetään uudet askeläänen- ja ilmaääneneristysvaatimukset. Muovimattoa ei saa vaihtaa ääniteknisesti huonompaan materiaaliin eikä sitä saa pinnoittaa toisella materiaalilla (esim. lautaparketti, laminaatti, laatoitus tms.). Joustavan alusmateriaalin kanssa ei lautaparkettia voida käyttää suoraan ontelolaatan tai massiivibetonilaatan päällä, vaan väliin tarvitaan kelluva lattiarakenne.

Asennuslattiarakenne, jossa on joustava välikerros, täyttää vaatimukset, kun pintana on lautaparketti joustavan alusmateriaalin kanssa tai muovimatto. Ontelolaatan tai massiivibetonilaatan päällä voidaan käyttää lautaparkettia joustavan alusmateriaalin päällä, jos betonisen välipohjarakenteen alapuolella on joustavasti tuettu alaslaskettu levykatto jonka välitilassa on mineraalivillaa. Mikäli halutaan, että asukkaat saavat vapaasti valita lattiapinnoitteen, tulee käyttää kelluvia lattiarakenteita.

Yleisimmät virheet kelluvan lattian asennuksessa:
 • Kelluvan lattian alle jää jokin kiinteä kappale, joka kytkee pintalaatan kantavaan rakenteeseen.
   
 • Pintalaatan valusuoja on jostain syystä vioittunut. Valettava massa pääsee joustavaan kerrokseen ja esimerkiksi joustavan kerroksen saumoista massa pääsee valumaan kiinni kantavaan rakenteeseen. Massan kovetuttua on kelluvan pintalaatan ja kantavan rakenteen välille syntynyt kiinteä yhteys.
   
 • Pintalaatta on kiinni sivuavissa rakenteissa. Joko irrotuskaista on jäänyt kokonaan pois tai siirtynyt valun aikana paikaltaan. Irrotuskaistan ja valusuojan sauma tulee teipata tai valusuoja voidaan nostaa reunoilta ylös jättäen irrotuskaista valusuojan taakse.
   
 • Pintalaatta kiinni lävistävissä rakenteissa. Putkien läpimenot on vaikea toteuttaa kunnolla ilman tarkoitukseen suunniteltuja irrotuskappaleita. Putken ympärille asennettu mineraalivilla- tai solumuovikaista teipattuna ei tavallisesti toimi kunnolla. Em. rakennetta on vaikea saada tiiviisti kiinni valusuojaan.
   
 • Kelluvaa lattiaa ei saa kiinnittää kynnyksillä rakennuksen runkoon. Kynnys tulee kiinnittää vain kelluvaan pintarakenteeseen. Jos kelluva lattiarakenne loppuu siten, että sauma jää kynnyksen alle tulee kynnys halkaista ja tiivistää eri puolet joustavalla kitillä.
   
 • Jalkalistat eivät saa kiilata kelluvaa lattiarakennetta alaspäin. Kunnolla toimivassa kelluvassa lattiassa jalkalistat ovat vähintään 1 mm irti lattiasta.
   
 • Kelluvan lattian pintamateriaali ei myöskään saa koskea mihinkään ympäröiviin rakenteisiin. Usein askelääneneristävyyttä heikennetään asentamalla lautaparketti kiinni patteriverkoston putkiin, jolloin ääni siirtyy sivutiesiirtymänä ala- ja/tai yläpuoliseen asuntoon.
   
 • Mikäli kelluvan lattian päälle asennetaan laatta- tai kivimateriaalia, tulee pitää huoli, ettei alueen reunoilla laastilla kytketä pintamateriaalia rakennuksen seiniin.
   
 • Mikäli kelluvan lattian päältä rakennetaan väliseiniä, tulee ne kannatella joustavasti kelluvasta lattiasta.

 • Levyrakenteisilla kelluvilla lattiarakenteilla
  • tulee huolehtia, että talotekniikan läpimenot eivät kytke kelluvaa levyrakennetta rakennuksen runkoon.
  • joustava kerroksen on oltava kuormitusta kestävä ja levyrakenne suunnittelijan ohjeiden mukainen. Pintakerroksen reuna-alueilla voidaan käyttää kuormituskestävyydeltään lujempia tuotteita tasaamaan kuormitusta riittävästi.