Hero Image
Ilmaääneneristävyys
Ääniympäristö ja akustiikka

Ilmaääneneristävyys (R'.)

llmaääneneristys kertoo kuinka paljon rakenne eristää sen läpi kulkenutta ääntä. Rakenteen ilmaääneneristys on rakenteeseen kohdistuneen ja sen läpäisseen äänitehon suhde desibeleissä. Jos ääneneristävyys on 50 dB, rakenteen läpi pääsee yksi sadastuhannesosa rakenteeseen kohdistuneesta äänitehosta.

Henkilö istumassa sängyllä soittamassa akustista kitaraa kuulokkeet päässään, vieressään kannettava tietokone sekä kosketinsoittimet.

Ilmaääneneristävyys ja mittaustapa

Rakenteiden ääneneristystä mitataan laboratoriossa, jossa kahden irti toisistaan olevan huoneen välissä on aukko, johon tutkittava rakenne asennetaan. Ääni pääsee huoneesta toiseen vain tähän aukkoon tehdyn rakenteen läpi. Toiseen huoneeseen ajetaan kaiuttimella voimakasta kohinaääntä ja äänenpainetaso lähetyshuoneessa mitataan (L1). Rakenteen toisella puolella (vastaanottohuoneessa) mitataan äänenpainetaso (L2). Rakenteen ääneneristävyys saadaan kaavasta:

R = L1 - L2 + 10*log10 (S/A)

R     Ääneneristävyys
L1    Äänenpainetaso lähetyshuoneessa
L2    Äänenpainetaso vast. ottohuoneessa
S     Rakenteen ala
A     Vastaanottohuoneen absorptioala M2(Määritetään jälkikaiunta-ajasta)

Ilmaääneneristys on kaikilla rakenteilla taajuudesta riippuva suure. Rakenteiden eristävyyksiä mitattaessa on päädytty käyttämään taajuusaluetta 100 - 3150 Hz. Mittaukset tehdään 1/3 oktaaveilla ja mitattavia kaistoja on 16 kpl. Mittaustuloksien vertailun helpottamiseksi on määritelty ilmaääneneristysluku RW, jolla yhdellä luvulla voidaan asettaa rakenteet paremmuusjärjestykseen. Ilmaääneneristysluku RW on määritelty standardissa SFS-EN ISO 717.

Mittaustulos esitetään taulukkona ja käyränä, johon sovitetaan tiettyjen sääntöjen mukaan vertailukäyrä ja ilmaääneneristysluku luetaan vertailukäyräitä laajuudelta 500 Hz. Merkintä RW tarkoittaa laboratoriossa mitattua ilmaääneneristyslukua, jota ei rakennuksissa koskaan saavuteta.

Sivutiesiirtymän vaikutuksesta ilmaääneneristysluku rakennuksessa R'W on aina alempi kuin laboratoriossa saatu. Tavallisesti rakennuksessa saadaan 3-10 dB heikompia ilmaääneneristyslukuja kuin laboratoriossa.

Ilmaääneneristysvaatimukset (R'.)

Pienimmät sallitut ilmaääneneristysluvun R'W arvot ovat asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä yleensä 55 dB ja asuinhuoneiston ja toista huoneistoa palvelevan uloskäytävän välillä, kun välissä on ovi 39 dB.

Rakentamisen normiohjauksesta löytyy tietoa Ympäristöministeriön verkkosivuilta (Suomen Rakentamismääräyskokoelma osa C1).