Hero Image
ISOVER-eristeiden asennusohje
Asennusohje

ISOVER-eristeiden asennusohje

Kun eristys ja ilmanvaihto on toteutettu oikein, asuminen on viihtyisää. Tehokas eristäminen palauttaa siihen sijoitetut eurot pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa. Suunnittele ja toteuta rakenteet niin, että lämmöneriste pysyy kuivana eikä sen läpi kulje hallitsemattomia ilmavirtauksia. Parhaiten tämä onnistuu näillä periaatteilla!

 

 

Muista nämä periaatteet eristämistä suunnitellessa ja tuotteita valitessa

 • Kohta 1: Rakenteen julkisivun on oltava riittävän tiivis, jotta se estää tuulen ja sadeveden pääsyn rakenteeseen. Ulkoverhouksen takana on oltava tuuletusrako, jotta mahdollisesti sinne päässyt kosteus tuulettuu pois.
 • Kohta 2: Lämmöneristeen ulkopuolella tulee olla haitallisia ilmanvirtauksia estävä tuulensuoja esim. ISOVER Facade, joka toimii sekä tuulensuojana että lämmöneristeenä.
 • Kohta 3: Paras lämmöneristysarvo saadaan, kun rakenteen sisäpuolella on höyry-/ilmatiivis kerros ja ulkopuolella riittävästi höyryä läpäisevä tuulensuoja. Eristeen tulee täyttää koko eristettävä väli.
 • Kohta 4: Lämmöneristeiden lämpimälle puolelle asennetaan tiivis ilman- ja / tai höyrynsulkukerros. Tärkeää on, että ilman- /höyrynsulku on kauttaaltaan täysin tiivis. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti saumojen limitykseen ja tiivistykseen.
Rakennekuva: Lautaverhoillun julkisivun läpileikkaus
Näin asennat eristeen oikein

ISOVERin eristeet sopivat mitoiltaan yleisimpiin runkoväleihin. Seuraa näitä ohjeita, niin eristeiden asennus käy kätevästi.


Näin asennat eristeen oikein

 • Varmista, että eriste täyttää koko eristettävän tilan
 • Rakenteeseen jääneet raot heikentävät rakenteen energiatehokkuutta
 • Mikäli tuotetta on varastoitu ulkona, varmista, että eriste on kuiva ennen asennusta.


Eristeiden käsittely

Eristeiden asennuksessa ja käsittelyssä kannattaa noudattaa paketissa olevia ohjeita, sillä oikeilla työvälineillä ja -tavoilla villojen asennusmukavuus paranee. Levyjen leikkaaminen on helpointa ISOVER Villaveitsellä sekä käyttämällä apuna villaleikkaustelinettä. Eristevilloja ja niiden pakkauksia käsiteltäessä pitää olla varovainen, etteivät pakkaukset aukea ja levyjen kulmat tai nurkat repeydy.


Asenna eristeet tiiviisti

Eristeet tulee asentaa siten, että ne liittyvät ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa tiiviisti. Eristeen paksuus on valittava siten, että koko eristettävä tila täyttyyy. Mikäli levyeristettä asennetaan useampia kerroksia päällekkäin, saumat asennetaan limittäin siten, etteivät saumat osu samalle kohtaa. Jos eriste joudutaan leikkaamaan asennusväliin sopivaksi, tulee eriste leikata asennusväliin nähden hiukan ylileveäksi, jotta eriste liittyy tiiviisti ympäröivään rakenteeseen. ISOVERin pehmeillä eristeillä ylileveys on noin 5-10 mm.

Mikäli eristeitä asennetaan vanhaan runkorakenteeseen, saattaa runko olla usein kiertynyt. Tämä täytyy huomioida eristeitä leikattaessa niin, että eriste asennettaessa tiivistyy runkorakenteeseen. 

Eriste ei täytä koko rakennetta
Oikein asennettu eriste

Asennusohjeet

ISOVER Eristeiden asentaminen on helppoa. Seuraa näitä ohjeita, ja saat rakennuksesta kestävän ja energiatehokkaan vuosikymmeniksi eteenpäin.

Alla löydät asennusohjeita ISOVERin tuotteille. Asennusvideoita löytyy ISOVERin Youtubesta!

Ikkunoiden, ovien ja rakennusosien tiivistäminen ja tilkitseminen

Ikkunat, ovet ja rakennusosat on hyvä tiivistää ja tilkitä huolellisesti, jolloin vedon tunne vähenee ja kosteuden sisäänpääsy estyy ulkoa sisälle. Tiivistämiseen ja tilkintään voidaan käyttää ISOVERin lasivilla- ja ULTIMATE-kaistoja.

Havainnollistava kuva tiivistyskaistan asentamisesta ikkunaan: Kuva näyttää tiivistämisen aloittamisen vasemmasta alareunasta ja ohjaa siirtymään ylös, oikealle ja takaisin alas.

 

Tarvitset nämä ISOVER-tuotteet:

Tiivistyskaistan asentaminen

Asennuksen aloittaminen

Asennus tehdään sisäpuolelta. Katso mallikuvaa sivun yläreunassa: aloita asentaminen kohdasta 1. Aseta kaista sauman päälle ja aloita tilkitseminen nuolen osoittamaan suuntaan.

Tiivistäminen aloitetaan 20 cm ikkunan alareunasta ylöspäin vasemmalta puolelta, siirtyen ylöspäin.

Nurkkien tiivistäminen

Tilkitse nurkkaan saakka (kohta 2). Taita kaista ja anna sen roikkua kaaressa. Työnnä kaista sisään saumaan pienen matkan päästä nurkasta (kohta 3) ja tilkitse nurkkaa kohden. Toista vastaava toimenpide kaikissa nurkissa. Työnnä kaista huolellisesti ja tiiviisti nurkkiin. Jatka tilkitsemistä kohti seuraavaa nurkkaa.

Havainnollistava kuva nurkan tiivistämisestä: kuvaus miten tiivistyskaista jätetään roikkumaan nurkkaa tiivistäessä ja sen jälkeen työnnetään ja tiivistetään nurkkaan.

Asennuksen lopettaminen limittämällä

Liitä kaista kohdassa 1. Limitä kaistoja n. 15 cm matkalta. Huomaa, että kaikkien liitosten tulee sijaita pystysaumoissa. Ulko- ja sisäpuolen jatkosten tulee sijaita eri kohdissa.

Havainnollistava kuva asennuksen lopettamisesta: Tiivistyskaistojen molemmat päät limitetään noin 15 cm matkalta.

 

Ilmatiivistyksen työvaiheet Vario-järjestelmällä

Katso ilmatiivistyksen työvaiheet sekä tärkeät yksityiskohdat.

 

​ISOVER Vario® Xtra -kalvon asentaminen

ISOVER Vario® Xtra -kalvo asennetaan rakenteen lämpimälle puolelle. Suunnittele asentaminen niin, että saumoja tulee mahdollisimman vähän. Yksi suositus on, että kalvo asennetaan rungon ja sisäpuolen vaakakoolauksen väliin. Tätä kerrosta kutsutaan asennuskerrokseksi. Hyvän ilmatiiviyden ja kosteusvarmuuden saavuttamiseksi tulee kalvon olla ehjä ja yhtenäinen. Mikäli kalvo rikkoontuu, se tulee korjata ennen sisäverhouksen asentamista.

Kalvo kiinnitetään hakasilla ja kalvo tulee limittää jatkos- ja saumakohdassa vähintään 100 mm. Saumat tiivistetään Vario KB1- tai MultiTape SL -teipillä.

 

Kiinnitä erityistä huomiota saumojen ja läpivientien tiivistämiseen

Höyrynsulkukalvon toimivuuden kannalta on kiinnitettävä erityistä huomiota saumojen ja läpivientien tiivistämiseen. ISOVERin saumaustuotteet ovat joustavia ja näin ollen myös helppoja asentaa. Liimattavan alustan on oltava kuiva, pölytön sekä vapaa rasvasta ja liasta. 

 

Höyrynsulkukalvon saumojen teippaus

Teippi asennetaan sauman päälle niin, että teippi on tasaisesti molemmin puolin saumattavaa kohtaa. Suojapaperia poistetaan vähitellen saumauksen edetessä. Kun teippi on asennettu paikalleen, tulee tartunta varmistaa painamalla kädellä tai pehmeällä työkalulla teippiä taustaa vasten.

Tiivistä reiät ja viillot huolellisesti. Varmin tapa on käyttää höyrynsulkukalvosta leikattua paikkaa, joka on joka suuntaan noin 100 mm suurempi kuin paikattava kohta. Tiivistä paikka liimattavaan pintaan MultiTape SL -teipillä.

VINKKI: ISOVER MultiTape SL:n liimapinta on varustettu halkaistulla suojapaperilla, joka on ihanteellinen mm. ikkunaliitosten saumauksissa. Varmista liitos painamalla sitä. 

 

ISOVER Vario Läpivientitiivisteet

ISOVER Vario läpivientitiivisteet on valmistettu joustavasta ja pitkäikäisestä EPDM –solukumista. Sillä saadaan varmistettua läpivientien ilman- ja vesihöyryntiiviys.

Tuotteet

 • viisi erikokoista esirei'itettya läpivientitiivistettä, läpivientien halkaisija 50-200 mm
 • ns. "sokea" läpivienti sähkojohtoja yms. erikoiskokoisia läpivienteja varten

Läpivientitiivisteiden asentaminen

Varmista, että tartuntapinta on kuiva, pölytön ja vapaa liasta ja rasvasta. Asenna läpivientitiiviste läpiviennin päälle. Poista taustapinnan suojapaperi ja paina tiiviste höyrynsulkua vasten. Varmista tiiviys ja tartunta painelemalla tiiviste kiinni höyrynsulkuun. Varmista kiinnitys ja tiiviys tarvittaessa MultiTape SL teipillä.

 

Kuva kolmesta erilaisesta läpiviennistä ja niihin asennetuista Vario-eristeistä.

 

Ilmanvaihtokanavia ja sähköjohtoja varten tehdyt läpiviennit ovat tärkeimpiä alueita varmistaessa ilmatiiviit rakenteet. Tiivisteet asetetaan läpiviennin päälle ja liitetään ilmatiiviisti höyrynsulkukalvoon tiivisteen omalla liimalla. Tarvittaessa lisätiivistys hoidetaan MultiTape SL -teipillä ja Vario DS -tiivistysmassalla.

Tuulensuojaeristeiden asennus

ISOVER Tuulensuojaeristeisiin on yhdistetty yhteen eristelevyyn tuulensuoja ja lämmöneristys. Tämän vuoksi asentaminen käy nopeasti. 

 

 

Tuulensuojaeristeen asennus

 • Yhdellä työvaiheella tuulensuojaus ja lämmöneristys
 • Asennetaan ilman lisäkoolausta
 • Omat kiinnikkeet ja teipit helpottavat asennusta

Tarvitset nämä ISOVER-tuotteet:

Aloitusprofiilin asennus

 

Rakennekuva seinään asennetusta ISOVER Aloitusprofiilista.


Asenna tarvittaessa aluksi seinän alaosaan tai sokkelin yläosaan ISOVER Aloitusprofiili tai puurima ennen runkorakenteen päälle tapahtuvaa eristystä. Profiili kiinnitetään takaosastaan ruuvein tai naulatulpin vähintään joka toisesta reiästä taustarakenteeseen. Mikäli käytetään vaihtoehtoisesti puurimaa kiinnitetään se noin k400 jaolla taustarakenteeseen. Aloitusprofiililla/-rimalla helpotetaan asennustyötä ja estetään lintujen ja jyrsijöilden pääsy eristeeseen. Mikäli tuulensuojalevyn asennus lähtee sokkelirakenteen päältä ei erillistä aloitusprofiilia tarvita.

 

Tuulensuojalevyn asennus ja kiinnitys

 

Rakennekuvat tuulensuojalevystä asennettuna puuverhoiltuun sekä tiiliverhoiltuun julkisivuun.

Aloita tuulensuojaeristeen asennus talon seinän jommasta kummasta reunasta. Levyt voidaan asentaa vaaka- tai pystysuuntaan, kumpi asennustapa sopii kohteeseen paremmin. Levyt on pontattu pitkiltä sivuiltaan, joten saumoista saadaan hyvin tiiviit. Levyjen kiinnitys talon runkoon tapahtuu kiinnikkeiden avulla. Mikäli taloon asennetaan tuulettuva julkisivu (esim. puuverhous), kiinnitetään 30 mm sekä 50 mm paksut eristeet RKL Naulausvälikkeen avulla ja 75 mm sekä 100 mm paksut tuotteet Termofix+ -asennussarjan avulla. Erikoisjäykkää 25 mm paksua ISOVER RKL-31 EJ Facade -tuotetta käytettäessä ei tarvita erillisiä välikkeitä aluslautojen naulauksen yhteydessä.

Tiiliverhotuissa taloissa voidaan käyttää RKL-Tiilisidettä. Kiinnikkeitä asennetaan jokaisen runkotolpan kohdalle, sivuttaisuunnassa n. k600 mm jaolla. Pystysuunnassa Naulausvälikkeitä asennetaan max. k600 mm välein ja Termofix+ -kiinnikeitä max k1000 mm välein. Suositeltava tuuletusriman koko k600 välikejaolla on vähintään 20 x 100 mm, k750 mm välikejaolla 25 x 100 mm ja yli k750 mm välikejaolla 32 x 100 mm.

 

Levyjen saumojen teippaus

 

Facade-levyjen teippausta FacadeTapella.


Tuulensuojaeristeen saumat tulee myös teipata ISOVER FacadeTape -saumausteipillä, jotta varmistetaan tuulensuojan tiiviys. Jotta riittävä tiiveys saavutetaan koko ulkovaippaan, pysty- ja vaakasaumoissa käytetään 60 mm leveätä teippiä ja nurkissa 90 mm leveätä teippiä. Teippaus tulee suorittaa samassa tahdissa levyasennuksen kanssa, jotta eristeestä ja tuulensuojapinnoitteesta saadaan säänkestävä. Tuulensuojan saumoja ei saa jättää teippaamatta pidemmäksi aikaa, koska tällöin on mahdollista, että tuulisilla alueilla tuulensuojapinnoite repeytyy irti eristeen pinnasta. Avoimeksi jäävät vaakapinnat (esim. ikkuna-aukot) tulee suojata sateelta esimerkiksi muovein ennen varsinaista pellitystä.

Saumausteipin alin käyttölämpötila on -5°C. Mikäli teippaus suoritetaan kylmemmissä olosuhteissa, tulee levyn pinta lämmittää ja teippi pitää lämpöisenä, jotta saavutetaan riittävän hyvä tartunta. Levyn pinta tulee olla teipattaessa kuiva ja pölytön.

 

Hiirilistan asennus

 

Rakennekuva seinään asennetusta ISOVER Hiirilistasta.

Ennen tuuletusrimojen asentamista suositellaan Hiirilistan asentamista, jotta tuuletusrakoon tuulensuojaeristeen ja julkisivumateriaalin väliin ei pääse kutsumattomia vieraita. Hiirilista kiinnitetään ISOVER Aloitusprofiiliin itseporautuvin peltiruuvein. Kivimateriaaliin hiirilistat kiinnitetään naulatulpin. Hiirilista kiinnitetään vähintään joka toisesta esiporatusta reiästä.

 

Tuuletusriman asennus

Tuuletusriman kiinnitys runkorakenteeseen 50-100 mm paksuilla eristeillä tapahtuu ruuveilla. 25 ja 30 mm paksuilla eristeillä tuuletusrima voidaan kiinnittää naulaamalla. Kiinnitys tapahtuu välikkeen vierestä, jolloin tuuletusrima puristuu tiukasti välikettä ja runkoa vasten painamatta eristettä kasaan. Seinätikkaiden ja hätäpoistumisteiden yhteydessä suositellaan kiinnikkeiden asennusvälin puolittamista.