Hirsirunkoinen seinärakenne

Hirsirunkoisen seinärakenteen lisäeristys tuulensuojaeristeellä

Keskeiset tiedot

Uusi rakenne:

  • Ulkoverhous
  • Koolaus k600 (tuuletusrimotus)
  • Tuulensuoja ja lämmöneriste ISOVER Facade
  • Lämmöneriste ISOVER KH 20-30mm

Vanha rakenne:

  • Kantava hirsirunko

Ratkaisun kuvaus

Näin toteutat ratkaisun:

Pura mahdollinen vanha ulkoverhous ja alusrakenteet pois aina talon hirsirunkoon asti. Tämä on suositus, jotta varmistutaan siitä että rakenteessa ei ole käytetty liian tiiviitä materiaaleja sekä päästään tutkimaan vanhan hirsirakenteen kunto. Korjaa tarpeen vaatiessa vanha hirsirunko ja poista tarvittaessa vanha maali tai muu pinnoite hirren pinnasta.

Tarvittaessa katkaise/poista hirsikehikon nurkkasalvokset. Varmista rungon kantavuus ennen nurkkien poistamista ja pyydä tarvittaessa rakennesuunnittelijalta tukemissuunnitelma. Nurkkasalvokset toimivat usein runkoa tukevana osana.

Asenna seinän alaosaan tai sokkelin yläosaan ISOVER Aloitusprofiili. Profiili kiinnitetään takaosastaan ruuvein tai naulatulpin vähintään joka toisesta reiästä taustarakenteeseen. Vaihtoehtoisesti aloitusprofiilin tilalta voidaan myös käyttää puurimaa vastaavalla tavalla. Aloitusprofiililla/-rimalla helpotetaan asennustyötä ja yhdessä tuuletusraossa olevan hiirilistan kanssa estetään jyrsijöiden pääsy tuulensuojaeristeeseen ja tuuletusrakoon.

Tilkitse mahdolliset rungon halkeamat ja raot ISOVER -eristeillä. Asenna hirsirungon päälle tarvittaessa ohut ISOVER KH eristematto (20 tai 30 mm), tasaamaan seinän epätasaisuuksia ja täyttämään hirsien vaakasaumat. Näin estetään ilmavirtaukset lisäeristeen alla ja saadaan paras mahdollinen hyöty lisäeristeestä.

Aloita ISOVER FACADE tuulensuojavillalevyjen asennus. Asenna ISOVER-hiirilista ja tuuletusrimat sekä uusi ulkoverhous.

 

Ratkaisun edut:

  • Lämmöneristys ja tuulensuojaus yhdellä työvaiheella
  • Vanha rakenne on lämpimässä, jolloin se pysyy myös kuivana paremmin
Materiaalimäärä m2

Tuotteiden lukumäärä

Tuote
Pinta-alaa vast. määrä
Kokonaismäärä
Pinta-alayksikkö
Tuote: ISOVER Facade
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: m2
Tuote: ISOVER KH
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: m3
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: m4
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: n/a

Dokumentit

Valitse kaikki
Tuotekortti: ISOVER Facade
Esite
8 datasheets related with the system
8 datasheets related with the system
Esite: ISOVER Facade
Esite_ISOVER_Facade_jarjestelmaohje.pdf
Esite_ISOVER_Valintataulukko_042023.pdf
ISOVER-Facade-asennusohje-rankarungot-032023.pdf
isover_180522_facade_leaflet_100x210.pdf
Isover_ruuvikiinnitys-kuormituskestavyys_092023_EN.pdf
Isover_termofix-taulukot_102023.pdf
vario_brosuur.pdf
DoP
5 datasheets related with the system
5 datasheets related with the system
dop_en_isover_facade.pdf
dop_en_isover_kh.pdf
dop_fi_isover_facade.pdf
dop_fi_isover_kh.pdf
dop_isover_vario-001_eng_2013_07_01.pdf
EPD
5 datasheets related with the system
5 datasheets related with the system
EPD_FI_vario_Xtra.pdf
EPD_ISOVER_Vario_Xtra.pdf
NEPD-1942-861_FACADE.pdf
NEPD_S-P-11476_ISOVER_KH-KAISTA_AND_KH_Erikoismitat.pdf
S-P-08815_ISOVER_KH.pdf
Käyttöturvallisuustiedote (KTT)
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
ktt_isover_lasivilla.pdf
MSDS_FI-en_isover_glaswool.pdf
M1-Classification
5 datasheets related with the system
5 datasheets related with the system
isover_rkl-31ej_facadefacaderkl-avkl_2015.pdf
M1_saint-gobainfinland_2685_ISOVER-Tuulensuojat_fi.pdf
M1_saint-gobainfinland_2686_isover_khskctk_2023_fin.pdf
M1_saint-gobainfinland_2794_variokmduplexuvvarioxtraxtraxlvapoblock_fin.pdf
M1_Saint-Gobain_Finland_Oy_ISOVER_2685_wind-barrier_EN.pdf
Tuotekortti
4 datasheets related with the system
4 datasheets related with the system
PDS_FI_isover_aloitusprofiili.pdf
PDS_FI_isover_facade.pdf
PDS_FI_isover_kh.pdf
PDS_FI_isover_varior_xtra.pdf