Ratkaisut pien- ja rivitaloihin

Pien- ja rivitalot

Pien- ja rivitalot

Lämmöneristäminen kannattaa

Uutta rakennusta suunniteltaessa kannattaa harkita energiatehokkaampia ratkaisuja, kuin mitä tämän hetkiset määräykset vaativat. Määräykset tulevat muuttumaan kohti nollaenergiarakentamista ja tämä edellyttää energiatehokkaampia rakenteita.

Matalaenergiarakennukset ovat useimmiten suunniteltu ja toteutettu jopa paremmin kuin vertailuarvotalot, sillä niiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden kosteustekniseen toimintaan, ilmatiiviyteen ja materiaaleihin sekä työn toteutukseen. Tämän vuoksi useimmiten virheitä ei ole ja suunnittelussa mietitään myös toteutuksen onnistumista työmaalla parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
 

  Nyk. määräykset Matalaenergia Passiivirakenne
Yläpohja
(lämmin tila)
0,09 0,08 0,07
Ulkoseinä 0,17 0,12-0,15 0,13
Maanvarainen alapohja 0,16 0,16 0,16


Tältä sivulta sekä oheisesta esitteestä löydät ratkaisut rakennuksen eri kohtiin. Sivuilla on esiteltyinä ratkaisuja niin korjaus- kuin uudisrakentamiseen.

 

Punamullan värisiä puisia pientaloja metsän keskellä. Kuvan etualalla on pysähtynyt pyöräilijä.

 

Ratkaisut pien-ja rivitalojen eri rakenteisiin

Omakotitalon yläpohjan eristäminen ja lisäeristäminen

Yläpohjan (välikaton) hyvä eristäminen on tärkeää, koska kaikista rakennuksen osista juuri yläpohjasta pyrkii eniten lämpöä poistumaan rakenteen läpi. Myös sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero pyrkii tasoittumaan, mikä tarkoittaa, että myös yläpohjan ilmatiiviys on huomioitava energiatehokkuuden kannalta. Hyvin eristetty ja ilmatiivis yläpohja toimii myös kosteusteknisesti oikein. Löydät tältä sivulta ratkaisut niin yläpohjan eristämiseen kuin lisälämmöneristämiseenkin.

Selaa täältä eri tuotteita yläpohjan eristämiseen!

Omakotitalon ulkoseinän eristäminen ja lisäeristäminen

Tältä sivulta löydät ohjeet ulkoseinän eristämiseen ja lisäeristämiseen. Ulkoseinän osalta omakotitalojen ja rivitalojen ratkaisuissamme korostuvat tuulettuvat rakenneratkaisut, varsinkin puurunkoisilla seinärakenteilla. Tuulettuvilla seinärakenteilla varmistutaan rakenteen kosteusteknisestä toiminnasta, sillä tuuletusraosta pääsee rakenteesta tuleva kosteus poistumaan ja samalla myös vältytään ulkoisten kosteusrasitusten haitallisilta vaikutuksilta.

Selaa täältä eri tuotteita ulkoseinien eristämiseen ja lisäeristämiseen!

 

Pientalon välipohjien eristäminen

Välipohjat voidaan toteuttaa joko puu- ja ontelolaattarunkoisena. Välipohja kannattaa eristää kunnolla, koska se vaikuttaa erityisesti askelääneneristykseen


Selaa täältä tuotteita liittyen välipohjien eristämiseen!

Pientalon ullakon eristäminen

Vanhan kylmän vintin eristäminen antaa käyttökelpoista lisätilaa helposti. Eristys joudutaan tekemään tällöin kattotuolien palkkien väliin. Eristyksessä kannattaa käyttää mahdollisimman ohuita lämmöneristeitä, jotta huonekorkeus säilyy tarpeeksi suurena. Tällaisia eristeitä ovat yhdistetty tuulensuoja- ja lämmöneristelevy ISOVER Facade EJ sekä lämmöneriste ja ilman-/höyrynsulku ISOVER AluLiner. Lisäksi on huolehdittava, että lämmöneristekerroksen ja vesikatteen väliin jää riittävä tuuletusväli.

Selaa täältä tuotteita liittyen ullakon eristämiseen!

Alapohjan ja lattian eristäminen

Alapohjan ja lattian eristäminen on tärkeää asumisen mukavuuden ja hyvän sisäilman kannalta. Jos eristys on heikko, lattia tuntuu kylmältä ja lattianrajassa vetää. Alapohjan kautta lämpöä ei pääse kuitenkaan karkaamaan yhtä merkittävästi kuin yläpohjan kautta. Lämpö pyrkii poistumaan paine-eron ja korkeamman lämpötilan takia seinien tai yläpohjan kautta.

Selaa täältä tuotteita alapohjan ja lattian eristämiseen!

Ohjeet väliseinän rakentamiseen ja eristämiseen

Väliseinät voidaan rakentaa joko teräs- tai puurunkoisena. Teräsrunkoisten seinien etuna on mm. elämättömyys ja suurempi kuormankatonkyky. 

Väliseinä ja ääneneristäminen

Väliseinän tärkein rooli tilanjakamisen ohella on ääneneristäminen. ISOVER eristeet ovat ääneneristysominaisuuksiltaan erinomaisia väliseiniin. FAQ-osiossa on usein kysyttyjä kysymyksiä väliseiniin ja ääneneristämiseen liittyen. Ääneneristys -sivulta löytyy tietoa siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon rakentaessa, jotta voidaan saavuttaa hyvä ääneneristys. 

Katso alla olevista linkeistä infoa teräsrankaisesta sekä puurunkoisesta väliseinästä.

Selaa täältä tuotteita liittyen väliseinien eristämiseen!