Rossipohja

Keskeiset tiedot

Vanhan rakenteen lisäeristys

Uusi rakenne:

 • Pintamateriaali
 • 2x15 mm Gyproc GL15 lattiakipsilevy, levysaumat limitetään kerroksissa
 • Harvalaudoitus vähintään 22x100mm k300
 • Höyrynsulku ISOVER Vario® Xtra
 • Koolaus 48x100mm k600 + ISOVER PREMIUM 33 100mm

Vanha rakenne:

 • Kantava rakenne + vanha lämmöneriste
 • Lämmöneriste/tuulensuojalevy
 • Lämmöneristeiden kannatuslauta
 • Tuuletettu ryömintätila

Vanhan eristeen poisto, uusi eristys tilalle:

Uusi rakenne:

 • Pintamateriaali
 • 2x15 mm Gyproc GL15 lattiakipsilevy, levysaumat limitetään kerroksissa
 • Harvalaudoitus vähintään 22x100mm k300
 • Höyrynsulku ISOVER Vario® Xtra
 • Koolaus 48x100mm k600 + ISOVER PREMIUM 33 100mm
 • Vanha kantava puurunko k400 + uudet ISOVER PREMIUM 33 eristeet
 • ISOVER RKL-31 tuulensuojaeriste 50mm

Vanha rakenne:

 • Lämmöneristeiden kannatuslauta
 • Tuuletettu ryömintätila

Ratkaisun kuvaus

Näin toteutat ratkaisun:

Tarkista ryömintätilan tuuletus ja lisää tuuletusta tarvittaessa. Lisäksi avaa alapohjarakennetta, jotta varmistutaan siitä että rakenteessa ei ole käytetty liian tiivitä materiaaleja, sekä päästään tutkimaan vanhan rakenteen ja eristeiden kunto.

Mikäli vanhat eristeet ovat huonokuntoisia tai painuneet pahasti, kannattaa ne vaihtaa samalla ISOVER PREMIUM 33 eristeeseen. Vanhan eristeen eristyskyky voi olla reilusti huonompi, kuin ISOVER PREMIUM 33 eristeen, ja eristeet voivat olla myös huolimattomasti asennettu. Ennen eristeiden asennusta kannattaa kantavan rakenne korjata, mikäli rakenteessa havaitaan puutteita.

Tuulensuojaksi asennetaan tuulettuvaa ryömintätilaa vasten ISOVER RKL-31 tuulensuojaeriste, jolla varmistetaan rakenteen ilmatiiveys ulkopuolelta. Jos tuulensuojaeristeenä käytetään ISOVER FACADE tuulensuojaeristettä, voidaan saumat teipata tiiviiksi. Tuulensuojalevyt ovat pontattuja pitkiltä sivuiltaan ja ne asennetaan pinnoitettu puoli ulospäin (kohti tuuletettua ryömintätilaa).

Lisäeristys ja uusi koolaus asenetaan kantavan rakenteen päälle ristiin koolaten, jolla pyritään minimoimaan kylmäsiltavaikutusta. Koolaukseen asennetaan lämmöneristeeksi ISOVER PREMIUM 33 mineraalivilla, jolla täytetään koko koolauksen vapaa ilmatila.

Höyrynsulku asennetaan koolauksen päälle mahdollisimman tiiviiksi ja kiinnitetään koolaukseen hakasilla. ISOVER Vario® Xtra -höyrynsulkukalvo limitetään saumoistaan kymmenen senttimetriä (10cm) ja saumat teipataan VARIO MultiTape SL -tiivistysteipillä sekä reunaalueiden tiiveys varmistetaan ISOVER Vario® -tiivistystuotteilla. Näin varmistetaan sisäpuoleinen ilmatiiveys ja estetään vesihöyryn/kosteuden pääsy rakenteeseen.

Harvalaudoitus asennetaan höyrynsulun jälkeen lisäkoolauksen päälle ristiin. Laudoituksen tulee olla vähintään 22x100mm ja k300, jotta lattiakipsilevyt voidaan asentaa kantavalle ja tukevalle alustalle. Kaksi kerrosta Gyproc GL 15 lattiakipsilevyä asennetaan päällekkäin ja kerrosten levysaumat tulee asentaa limittäin.

Lattian pintamateriaali asennetaan viimeiseksi kipsilevykerrosten päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti, jonka jälkeen rossipohjan lisäeristys on saatu valmiiksi.

Materiaalimäärä m2

Tuotteiden lukumäärä

Tuote
Pinta-alaa vast. määrä
Kokonaismäärä
Pinta-alayksikkö
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: n/a
Tuote: ISOVER Facade
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: n/a
Tuote: Gyproc GL 15 Lapikas
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: n/a
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: n/a
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: n/a
Tuote: ISOVER RKL-31
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: n/a

Dokumentit

Valitse kaikki
Esite
8 datasheets related with the system
8 datasheets related with the system
Esite_ISOVER_Facade_jarjestelmaohje.pdf
Esite_ISOVER_Valintataulukko_042023.pdf
ISOVER-Facade-asennusohje-rankarungot-032023.pdf
isover_180522_facade_leaflet_100x210.pdf
Isover_ruuvikiinnitys-kuormituskestavyys_092023_EN.pdf
Isover_termofix-taulukot_102023.pdf
ISOVER_Vario-jarjestelma_esite.pdf
vario_brosuur.pdf
DoP
8 datasheets related with the system
8 datasheets related with the system
dop_en_isover_facade.pdf
dop_en_isover_premium-33.pdf
dop_en_isover_rkl-31.pdf
dop_fi_isover_facade.pdf
dop_fi_isover_premium-33.pdf
dop_fi_isover_rkl-31.pdf
DoP_ISOVER Premium_33_LV.pdf
dop_isover_vario-001_eng_2013_07_01.pdf
EPD
5 datasheets related with the system
5 datasheets related with the system
EPD_FI_vario_Xtra.pdf
EPD_ISOVER_Vario_Xtra.pdf
NEPD-1940-862_RKL-31.pdf
NEPD-1942-861_FACADE.pdf
nepd-2090-947_premium-33.pdf
Käyttöturvallisuustiedote (KTT)
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
ktt_isover_lasivilla.pdf
MSDS_FI-en_isover_glaswool.pdf
M1-Classification
7 datasheets related with the system
7 datasheets related with the system
isover_rkl-31ej_facadefacaderkl-avkl_2015.pdf
M1_saint-gobainfinland_2685_ISOVER-Tuulensuojat_fi.pdf
M1_saint-gobainfinland_2794_variokmduplexuvvarioxtraxtraxlvapoblock_fin.pdf
M1_saint-gobainfinland_2827_lightweight_FI.pdf
M1_saint-gobainfinland_4317_standard35_premium33_EN
M1_saint-gobainfinland_4317_standard35_premium33_fi.pdf
M1_Saint-Gobain_Finland_Oy_ISOVER_2685_wind-barrier_EN.pdf
Tuotekortti
6 datasheets related with the system
6 datasheets related with the system
EN_ISOVER_PREMIUM_33_datasheet.pdf
PDS_FI_isover_facade.pdf
PDS_FI_isover_premium_33.pdf
PDS_FI_isover_rkl-31.pdf
PDS_FI_isover_varior_multitape_sl_-tiivistysteippi.pdf
PDS_FI_isover_varior_xtra.pdf