Tuulettuva alapohja

Tuulettuva, puurakenteinen alapohja, U-arvo 0,17

Keskeiset tiedot

  • Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselityksen mukaan
  • 2 kpl Gyproc GL 15 Lapikas lattialevy, levysaumat limitetään
  • Harvalaudoitus vähintään 22 x 100 k300
  • Höyrynsulku ISOVER Vario
  • 200 mm ISOVER PREMIUM 33 + kantava rakenne
  • 25 mm ISOVER RKL-31
  • Tuulettuva ryömintätila
  • Kapillaarisen vedennousun katkaiseva kerros/lämmöneriste, esim. kevytsora
  • Kuitukangas (tarvittaessa)
  • Perusmaa, kaivurajojen kallistus salaojiin 1:100

Ratkaisun kuvaus

Näin toteutat ratkaisun:

Aseta yhdistetty tuulensuoja- ja lämmöneriste ISOVER RKL-31 kannatusrimojen/-lautojen varaan, Levyjen tulee asettua kannatinpalkkien väliin tiiviisti. Asenna ISOVER PREMIUM 33 -lämmöneriste kannatinpalkkien väliin. Lämmöneristeen tulee olla kannatinpalkkien paksuinen. Asenna palkkien päälle tuleva koolaus. Eristä koolauksien välit ISOVER PREMIUM 33 -lämmöneristeellä. Asenna koolausten ja eristeen päälle ISOVER Vario -höyrynsulku. Höyrynsulku on limitettävä seinän höyrynsulun kanssa 150 mm. Asenna aluslaudoitus sekä pintalattia.

Materiaalimäärä m2

Tuotteiden lukumäärä

Tuote
Pinta-alaa vast. määrä
Kokonaismäärä
Pinta-alayksikkö
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: m2
Tuote: ISOVER RKL-31
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: n/a
Pinta-alaa vast. määrä: n/a
Kokonaismäärä: n/a
Pinta-alayksikkö: n/a

Dokumentit

Valitse kaikki
Esite
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Esite_ISOVER_Valintataulukko_042023.pdf
vario_brosuur.pdf
DoP
6 datasheets related with the system
6 datasheets related with the system
dop_en_isover_premium-33.pdf
dop_en_isover_rkl-31.pdf
dop_fi_isover_premium-33.pdf
dop_fi_isover_rkl-31.pdf
DoP_ISOVER Premium_33_LV.pdf
dop_isover_vario-001_eng_2013_07_01.pdf
EPD
4 datasheets related with the system
4 datasheets related with the system
EPD_FI_vario_Xtra.pdf
EPD_ISOVER_Vario_Xtra.pdf
NEPD-1940-862_RKL-31.pdf
nepd-2090-947_premium-33.pdf
Käyttöturvallisuustiedote (KTT)
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
ktt_isover_lasivilla.pdf
MSDS_FI-en_isover_glaswool.pdf
M1-Classification
7 datasheets related with the system
7 datasheets related with the system
isover_rkl-31ej_facadefacaderkl-avkl_2015.pdf
M1_saint-gobainfinland_2685_ISOVER-Tuulensuojat_fi.pdf
M1_saint-gobainfinland_2794_variokmduplexuvvarioxtraxtraxlvapoblock_fin.pdf
M1_saint-gobainfinland_2827_lightweight_FI.pdf
M1_saint-gobainfinland_4317_standard35_premium33_EN
M1_saint-gobainfinland_4317_standard35_premium33_fi.pdf
M1_Saint-Gobain_Finland_Oy_ISOVER_2685_wind-barrier_EN.pdf
Tuotekortti
4 datasheets related with the system
4 datasheets related with the system
EN_ISOVER_PREMIUM_33_datasheet.pdf
PDS_FI_isover_premium_33.pdf
PDS_FI_isover_rkl-31.pdf
PDS_FI_isover_varior_xtra.pdf